lauantai 30. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#188

Päivän Saabinen symboli#188 on Kytevä takka hylätyssä talossa. Symbolin avainsana on HUOLTAJUUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎8. asteessa (7° - 8°). Menetämme sen, mitä emme turvaa menettämiseltä. Toisaalta tämä symboli kertoo siitä, että sinussa kytevä tuli voi vielä roihahtaa intohimon liekkeihin.


Kytevä takka on roihahtanut uudelleen liekkeihin


Miksi tuli syttyy, kun kotona ei ole ketään? Se todistaa, että joku oli siellä äskettäin ja viittaa siihen, että joku on pian taas, ja sillä on kaksoistoiminto, joka estää hellävaraisesti mahdollisia tunkeilijoita, kuten valon jättäminen päälle, kun lähdemme ulos, ja myös luomaan kodikasta tunnelmaa. Olemme jokainen luoneet meille tutun maailman – ja hyvin syvällä tasolla se on kotimme. Se ei sisällä vain sitä, missä syömme ja nukumme; se sisältää myös työn ja sosiaalisen toiminnan. Olemme sijoittaneet elämämme tähän maailmaan; mikään materiaali ei ole arvokkaampaa. Polttava tuli on hyvä metafora intohimolle, jota tunnemme – sekä luoda ainutlaatuista maailmaamme että osoittaa voimakasta uskollisuutta jokaista siellä asuvaa yksilöä, toimintaa ja skenaariota kohtaan. Tämä uskollisuus on todellinen voima, joka turvaa asioiden jatkuvuuden tasaisesti entiseen tapaan. Joten vaikka hylkäämmekin joksikin aikaa minkä tahansa osan elämästämme - maailmasta - kodistamme, voimme silti palata takaisin - niin kauan kuin meillä on intohimoa siihen. On muistettava, että voimme saavuttaa vain vähän tai ei mitään, ja meidän on hyödynnettävä muiden avuliasta tukea, jotta voimme yhdessä luoda maailmamme yksityiskohtia. Tämä helpottuu suuresti, kun näkemyksemme tulevasta nousee – palava halumme – olla hallitseva voima. Tämän tasoinen selkeä, intohimoinen itsensä projisoiminen herättää aina kohua – ja huomaamme, että meidän on kasvatettava vastuuta. Mitta siitä, kuinka pitkälle ulottuvuutemme on, on vastuun taso, jonka olemme valmiita kantamaan ja kykenemme kantamaan. Toisaalta, jos emme täysin osallistu omiin asioihimme, huomaamme, että ne eivät ole enää meidän asioitamme. Osallistuminen on intensiivistä huolellisen, huomaavaisen osallistumisen prosessia, ja menetämme kaiken, mitä emme ole asianmukaisesti turvanneet menetykseltä jatkuvalla innokkaalla osallistumisellamme. (James Burgess)

perjantai 29. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#187

Päivän Saabinen symboli#187 on Nainen ruokkimassa kananpoikia samalla suojellen niitä haukoilta. Symbolin avainsana on NEUVOKKUUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎7. asteessa (6° - 7°). On älykästä suojella itseämme vaaroilta, jotka väistämättä ympäröivät meitäRuokkiminen, huolehtiminen, vartiointi.


Nainen ruokkii ja vartioi kanoja, made by Wombo

Meidän on suojeltava itseämme ei-toivotun tunkeilevilta voimilta, mukaan lukien tietyt luonnon ilmiöt. Haukat syövät kanoja, ellemme pysäytä niitä; tässä metaforassa me olemme kanoja – ja vieraat ja epäystävälliset ihmiset ovat mahdollisia haukkoja. Elämä on hyvin monimutkaista, ja sillä on vakavia kielteisiä seurauksia, jos meillä ei ole kykyä hallita omia etujamme asianmukaisella huolellisuudella ja soveltuvuudella. Arvokasta on vaalittava, suojeltava vahingoilta ja tuettava täysin kaikilla tarpeiden tasoilla. Silti on aina löydettävä tietoinen tasapaino luonnon järjestyksen säilyttämisen ja tavoittelemamme kehityksen edistämisen välillä. Yhteistyöllä – kuten ihmisen ja luonnon välillä – saadaan väistämättä paras lopputulos. Älykkyyden henkisen laadun ilmaiseminen osoittaa, että meillä on hyvä käsitys siitä, kuinka parhaiten diplomaattisesti sovittaa yhteen ympärillämme toimivat eri voimat ja optimoida strategioitamme selviytyä ja menestyä. Nämä haasteet stimuloivat yksilöllistä sielua – inspiraatio tuo esiin luovia tapoja käsitellä mitä tahansa, ja siitä tulee sitten resurssi, joka sponsoroi parannuksia yleisessä arvostuksessamme elämän rikkautta kohtaan. (James Burgess)

torstai 28. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#186

Päivän Saabinen symboli#186 on Ideat saavat sisäisen näyn mukaisen konkreettisen muodon. Symbolin avainsana on PERSONOINTI. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎ 6.  asteessa (5° - 6°). Arvomme ovat yksinkertaisesti eskapistisia konstruktioita – mielenpelejä – ellemme elä niiden mukaanIhminen tajuaa, että hänellä on jatkuva yhteys lähtökohtaansa, maailmankaikkeuden mieleen.


Ideat kristallisoituvat


keskiviikko 27. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#185

Päivän Saabinen symboli#185 on Ihminen opettamassa todellista sisäistä tietoutta. Symbolin avainsana on HENGENHEIMOLAISUUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎ 5.  asteessa (4° - 5°). Todellinen opettaja virittyy toisen arkeen ja tunnistaa realisoimattoman potentiaalinTavanomaiset pätevyystodistukset eivät ole tärkeitä, vain se on tärkeätä, mitä tietoa tuodaan esille. Tiedon jakamista. Kuuntele sisäistä ääntäsi.


Sisäinen tieto, made by Wombo


Tämä on viiden sarjan#37 ja ilmaisun OPPIMINEN viimeinen symboli:
Ymmärtäen, että olemme epätäydellinen esimerkki ihanteesta (#181), pyrimme kohti tätä ihannetta olemalla autenttisia joka hetki (#182); siten jokaisen uuden hetken tiedetään olevan ainutlaatuinen ja syvällinen (#183). Oppimalla tämän, syvimmän mysteerin, muodostamme hengellisen yhteyden vertaisryhmässämme (#184) ja näemme, että todellisia opetuksia ei kerrota vaan nähdään (#185). (James Burgess)

tiistai 26. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#184

Päivän Saabinen symboli#184 on Leiritulen ympärillä istuva ryhmä. Symbolin avainsana on YSTÄVÄLLISYYS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎4. asteessa (3° - 4°). Arjen moraalin rakentamisen taito on ylläpitävä voima, sillä yhteisön selviytyminen vaatii yhteistyötä. Materiaaliset esteet on voitettu, käytte yhdessä kohti yhteisiä päämääriä.


Leirinuotio


Ryhmä nuotiolla on ensimmäinen ja kritiikitön yhteisökokemuksen toteutus – kun ei ole muuta tai ei voi tehdä muuta kuin nauttia liekin lämmöstä ja toveruudesta. Se on kuva ystävällisyydestä, ja siksi tämän symbolin erityinen mysteeri on poikkeuksellinen taito rakentaa jokapäiväistä moraalia. Tämä ei ole pieni asia; se on ylläpitävä voima tehokkaan sosiaalisen rakenteen luomiseksi suurempien tavoitteiden saavuttamiseksi elämässä – asioita, joiden saavuttaminen vaatii harmonista yhteistyötä. Jokaisella meistä on täysin ehdoton kyky olla tekemisissä omanlaistensa kanssa. Pidämme sitä itsestäänselvyytenä, koska se on niin yleistä, mutta ilman sitä elämä olisi paljon ankarampaa ja vaarallisempaa. Jotkut ihmiset pystyvät kuitenkin paremmin mahdollistamaan tämän vuorovaikutuksen; henkilö, jolla on tämä taito, on tärkeä, vaikkakin usein tuntematon osa yhteisön johtajuutta. Mikään vaatimus tai esto ei rajoita tätä nuotiokäyttäytymistä – kaikki ovat tervetulleita, kaikilla on tasa-arvoinen ääni. Tämän tyyppinen vapaaehtoinen ja vaatimaton yhdistyminen eroaa hierarkiasta tai perheyksiköistä, ja sillä on täysin erilainen lopputulos – sellainen, joka on olennainen osa tervettä yhteisöllisyyttä.  Nuotion ympärillä puhuminen herättää uusia visioita, ja tähän sisältyy varmasti suuria yhteisöllisiä toimintoja, joilla on suuri merkitys. Tämän suhteen laadun vuoksi kaikista poluista tai kiinnostuksista, joita voimme henkilökohtaisesti omaksua, tulee ilmaisu identiteetistä pikemminkin kuin tovereidemme ja meidän välisistä eturistiriidoista. Nuotiokokemus sitoo yhteisön yhteen niin, että lähestymistapojen eroavaisuudet ovat todennäköisemmin juhlittuja kuin kiellettyjä ja erottavia. Tällaisen helpon yhteyden-tyylin riski on, että se voi mahdollistaa tilaisuuksia laiskotteluun, ja haluttomuutta tavoitella ihannetta satunnaisesta riippuvuudesta muista. (James Burgess)

maanantai 25. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#183

Päivän Saabinen symboli#183 on Uuden päivän koitto paljastaa kaiken muuttuneen. Symbolin avainsana on INNOVAATIO. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎3. asteessa (2° - 3°). Valintamme määrittelevät meidät, ja vaihtoehtoja keksiä itsemme uudelleen tapahtuu joka päiväUusia näköaloja ja uusia mahdollisuuksia.


Uuden päivän koitto


Meitä kaikkia motivoi vahvasti vastustamaton halu löytää äärimmäinen itseriippuvuus – olla juuri sitä mitä olemme ulkoisista voimista huolimatta. Tästä johtuen meidän täytyy loihtia polku läpi elämän, joka mahdollistaa jokaisen henkilökohtaisen itsen ominaisuuden ilmenemisen ja loistamisen. Aamunkoitto tulee ja kaikki on taas muuttunut. Meidän on keksittävä itsemme uudelleen joka aamu toistaen jatkuvasti innovaation tarvetta. Siksi on hyvä, että kokeiluhalumme on kyltymätön. Innovaatio vaatii yrityksen ja erehdyksen itsensä vuoksi, ja me rakastamme sitä. Tämän ja yksin tämän ansiosta voimme jatkaa loputonta itsetutkiskelua seikkailunhaluisessa ihmiskokemuksen kirjossa. Huolimatta luonteenpiirteiden kaleidoskooppisesta vaihtelusta ja perusteellisuudesta, jolla yritämme esitellä itsemme, tulemme löytämään henkilökohtaisen johdonmukaisuuden toistuvassa teemassa, miten olemme, mikä antaa selkeän kuvan siitä, keitä olemme. Tärkeimmissäkin asioissa meillä on todellinen haaste löytää paras ratkaisumme – tehtävämme valinnat määrittelevät meidät; ne ovat usein odottamattomia. Mahdollisuuksien kirjo on rajaton – jokapäiväisissäkin asioissa meillä on loputtomasti vaihtoehtoja olla mitä haluamme. (James Burgess)

sunnuntai 24. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#182

Päivän Saabinen symboli#182 on Kuudennen juurirodun valo muuttuu seitsemänneksi. Symbolin avainsana on KYNNYS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎2. asteessa (1° - 2°).  Rotumme on muuttumassa nykyisistä epätäydellisyyksistään kohti valaistunutta tulevaisuutta. Nykyisen yhteisön jotkut asiat jäävät taakse ja uusi, kehittyneempi ja korkeampi taso syntyy.


Juurirodut


Tiettyjen esoteerikoiden mukaan ihmiskunta on tällä hetkellä kahden merkittävästi erilaisen ilmentymistason kynnyksellä. Siirtyminen kuudennesta seisemänteen sisältää muutosprosessin, joka alkaa ensin nykyisten epätäydellisyytemme ja rajoitteidemme tunnustamisesta. Meidän on tutkittava huolellisesti historiaa, aivan kuin se olisi peili, jotta voimme havaita, kuinka ominaispiirteemme ovat heijastuneet olosuhteidemme mukaan. Elämme modernissa globaalissa yhteiskunnassa, joka on erittäin monimutkainen kokoonpano ajattelua ja käyttäytymistä, ja meidän on ymmärrettävä keitä olemme ja mitä teemme. Tämä on päätehtävämme kuudennen rodun olentoina. Pohdiskeluprosessin aikana tietoisuuteen tulee totuus siitä, mitä arvostamme. On todisteita siitä, että osoitamme liian vähän arvostusta annettuja lahjoja kohtaan. Tämä näkyy huonona fyysisenä terveytenä ja erilaisissa planeetan väärinkäytöksissä, jotka ovat saaneet aikaan ilmastonmuutoksen ja eri lajien sukupuuttoon kuolemisen. Kynnyksen ylittäminen ei ole fyysisen etäisyyden tai edes ajassa kulkemista; meidän on muutettava valoa. Useimmat maapallon ihmiset eivät tiedä, miten tämä saavutetaan, joten meillä, joilla on suuri tehtävä, on kantaa muiden taakka. Meidän on esitettävä selkeä, vahva, optimistinen ja valistunut näkemys rotumme tulevaisuudesta. Meidät haastetaan tässä kaikin puolin. Meitä vastaan olevat voimat saisivat meidät menettämään sydämensä, tuntemaan olomme heikoksi, ohjaamattomiksi ja alttiiksi epäonnistumaan. Emme saa sallia itsemme tyytyä rappeutuneeseen tyytyväisyyteen. Saatamme menettää kaiken todellisuudentajun ja tulla täysin epäkäytännöllisiksi. Monet taantuvat mieluummin muihin maailmoihin kuin kohtaavat fyysisen todellisuuden kovat tosiasiat. Meidän on löydettävä oikeutettu tasapaino todellisen ja ihanteen välillä – rohkaistaksemme jokaista yksilöä saavuttamaan oman ainutlaatuisen potentiaalinsa ja luottamaan siihen. Tämä on sekä siirtymän keino että tulos. (James Burgess)

lauantai 23. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#181, Aurinko siirtyy Vaakaan

Päivän Saabinen symboli#181 on Täydellisen perhosen ruumis ohuen neulan lävistämänä. Symbolin avainsana on ILMAISEMINEN. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vaa´an♎1. asteessa (0° - 1°). Pysymättömyyden ilmaisu on sekä turhaa että koskettavaa kauneuden eleillä. Täydellisyyden ja kauneuden tekemistä kuolemattomaksi.


Täydellinen perhonen

Tämä symboli on viiden sarjan#37 ja ilmaisun OPPIMINEN ensimmäinen Vaa´an merkissä:

181 Vaaka 1 Täydellisen perhosen ruumis ohuen neulan lävistämänä

182 Vaaka 2 Kuudennen juurirodun valo muuttuu seitsemänneksi

183 Vaaka 3 Uuden päivän koitto paljastaa kaiken muuttuneen

184 Vaaka 4 Leiritulen ympärillä istuva ryhmä

185 Vaaka 5 Ihminen opettamassa todellista sisäistä tietoutta


Tänään on syyspäiväntasaus, aurinko siirtyy Vaa´an merkkiin n. klo 9:50!  

perjantai 22. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#180

Päivän Saabinen symboli#180 on Ihminen on täysin keskittynyt sen hetkiseen tehtäväänsä ja on aivan kuuro kaikille viettelyksille. Symbolin avainsana on TURVALLISUUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍30. asteessa (29° - 30°).  Periaatteisiin ja käytäntöihin perustuva elämä kasvattaa painoarvoa ja ymmärrystäJos on päättäväisesti antautunut tehtävälleen, alkavat olosuhteet muotoutua tätä päätöstä tukeviksi.


Keskittynyt harrastelija-puutarhuri


Tämä symboli on viiden sarjan#36 ja ilmaisun TÄYTTYMYS viimeinen:

Nöyryyden opiskelu henkisenä harjoituksena (#176) on osa täyttymystä ja erinomaisuuden tavoittelua (#177). Lisäksi hiomalla tahtoa poikkeuksellisille tasoille (#178) ja pyrkimällä innokkaasti käsittämään muinaiset mysteerit (#179), tulemme hylkäämään valheen ja siten löytämään epätavallisen keskittymiskyvyn (#180). (James Burgess)


keskiviikko 20. syyskuuta 2023

Saabinen symboli#179

Päivän Saabinen symboli#179 on Ihminen saa salaista tietoa lukemastaan tekstistä. Symbolin avainsana on LÖYTÖ. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍29. asteessa (28° - 29°). Viisauden luonteeseen kuuluu, että se täytyy löytää, ei varustaa.  Muinaisten mysteereiden viisaudesta oppimista.


Salainen tieto, made by Wombo

 

Viisaus ei ole ollenkaan ilmeistä. Tietämisen tavat ovat piilossa kahdella ensisijaisella tekijällä: Ensimmäinen on tiedon luonteessa – mysteerit ovat paljastamattomia, koska ne ovat paljastamattomia. Toiseksi, tietäjät pitävät elämän salaisuudet salassa – ne, jotka tietävät, haluavat säilyttää vaikutusvaltansa. Silti – kuten kuva osoittaa – meidän tehtävämme on saada merkitys ottamalla asioista selvää eri tiedotusvälineiden kautta. Rivien välistä lukiessamme, laajemmalla ymmärrystasolla, näemme laajemman kuvan ja pääsemme käsiksi pysyviin, vaikkakin piilotettuihin totuuksiin, joilla yhteisöllinen vakaus syntyy. Vuorovaikutusta niiden välillä, jotka tietävät ja jotka eivät tiedä, rajoitetaan usein salaisuuksien suojelemiseksi. Tämä vihjaa maailmamme perustavanlaatuiseen konservatiivisuuteen. Kokemuksillemme on annettu muoto tietyn kulttuurin toimesta, joka säilyy parhaiten säilyttämällä uskomusten pysyvyys. Uusien, evolutiivisten tai vallankumouksellisten ideoiden leviäminen, joka tapahtuisi, jos salaisuudet paljastettaisiin, on joidenkin mielestä uhka elämäntavallemme. Konservatiivinen enemmistö kieltäytyy ehdottomasti luovuttamasta perintöään tarpeettomasti. Joka tapauksessa viisaus on löydettävä, sitä ei anneta meille lautasella. Jokaisessa pienemmässä kokemuksessa piilee suurempi, ja sen suuremman loiston paljastamiseksi meillä jokaisella on velvollisuus laajentaa mitä tahansa tilannetta omien todellisuuskäsitystemme ja sen luontaisten mahdollisuuksien mukaan. Jos nielemme kaiken sensaatiomielisten, materialististen tiedotusvälineiden meille toimittaman roskan, menettäisimme laiskalla oletuksella mielen eheyden, antautuisimme terveen järjen vastaisesti ja palvelisimme petoksen koneistoa tottelevaisina uhreina. Vapautumisemme tietämättömyydestä on varmasti sijoitettu mielikuvitukseen, tuohon kaikkien lasten niin arvostamaan upeaan ja voimakkaaseen lahjaan, joka ei voi selviytyä aikuisuuteen ilman tietoista pyrkimystä ylläpitää ja kehittää sitä. Mielikuvituksen ja sinnikkyyden avulla voimme tunkeutua epäselvyyksien läpi ja löytää selkeyden ja totuuden sisäisen syvyyden, joka sisältyy mihin tahansa, jopa manipuloivaan mediaan. (James Burgess)

Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset