keskiviikko 31. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#71

Päivän Saabinen symboli#71 on Uutta polkua kulkemassa. Symbolin avainsana on TUNNISTAUTUMINEN. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊11. asteessa (10° - 11°). Tietoinen ihminen asettaa tietyn suunnan jokapäiväiselle elämälleen. Uusien ideoiden syntyä. Uusien henkisten asioiden toteuttaminen tuo uusia kokemuksia.


Uusi polku

Tämä symboli aloittaa uuden viiden sarjan#15 ja ilmaisun TIEDUSTELU:

tiistai 30. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#70

Päivän Saabinen symboli#70 on Lentokone nokkasyöksyssä. Symbolin avainsana on KRIISI. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊10. asteessa (9° - 10°). Intohimossa kuolemanvaara ei häiritse meitä. Tilanteisiin ja kokemuksiin syöksymistä seurauksia ajattelematta. Pelastautumista viime hetkellä.


Lentokone syöksyy  maahan

Tämä on viiden sarjan#14 viimeinen symboli ja päättää ilmaisun HALU:

Innokas tiedonhalu (#66) opettaa meitä luottamaan elämään ja luottamaan luontoon (#67). Opimme, että itsevarma itseilmaisu (#68) vaatii, että opiskelemme alemman luonnon hallinnan kautta mielen (#69) keskittymisen viisautta ja taitoa paljastaaksemme sen majesteettisen voiman (#70).

Kaikista viiden sarjoista, joita Burgess nimittää ilmaisuiksi löytyy lyhyehkö selitysvideo Sabian Mysteries - sivuilta.

maanantai 29. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#69

Päivän Saabinen symboli#69 on Nuolikotelo täynnä nuolia. Symbolin avainsana on VALMISTAUTUMINEN. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊9. asteessa (8° - 9°). Herkkyyttä kuunnella omia tarpeitaan ja kykyä toimia oikein käytännön tilanteissa. Käyttää kokemusta hyväkseen.


Nuolikotelo

Jousiampuja ei halua kuluttaa nuoliaan, eikä niiden kantaminen ole rasittavaa. Joillakin elämämme osa-alueilla meidän on pakko tehdä valmisteluja varmuuden vuoksi. Nykymaailmassa on parempi varustaa itsemme taidoilla aseiden ja työkalujen sijaan. Taitojen alueella mieli on suvereeni hallitsija, koska sillä on älykkyyttä ja valppautta havaita nopeasti, missä etumme ovat. Mielen kouluttaminen on järkevä sijoitus. Tunnemme olevamme rikkaita, kun tiedämme kuinka luoda yltäkylläisyyttä hyödyntämällä omia taitojamme. Oikeutemme olla olemassa vapaana tarpeista tai hyökkäyksistä ulottuu jopa muille kohdistuvien vaatimusten tasolle – voimme vaatia sitä, mikä on kohtuullista fyysisten tarpeidemme ylläpitämiseksi. Silti lupa ja moraalinen oikeudenmukaisuus eivät suinkaan aina riitä. Joskus meidän on otettava se, mitä ei ole tarjolla toteuttaaksemme täysin oikeutettuja aikeitamme. Tässä on tietysti vaaransa. Meillä on oikeus puolustaa, mutta onko meillä mahdollisuuksia vaatia näitä oikeuksia? Menestyksen kaava kaikilla elämänalueilla on melko yksinkertainen ja täysin luotettava. Mahdollisen hyvinvointimme toteuttamiseksi noudatamme kaavaa: valmistautuminen, harjoittelu, voima. Älä anna korkeammassa asemassa olevien vietellä, pettää, vallata tai orjuuttaa. Ota se, mikä on sinun – ja tee se puhtaalla omallatunnolla. (James Burgess)

sunnuntai 28. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#68

Päivän Saabinen symboli#68 on Lakko tehtaassa. Symbolin avainsana on PROTESTI. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊8. asteessa (7°- 8°). Jatkuva poikkeamaton itsensä puolustaminen on tervehenkistä. Ehdoista sopimista hyvän ratkaisun löytämiseksi.


Lakko tehtaassa


Meillä ei ole vain oikeutta, vaan velvollisuus puolustaa itseämme ja kieltäytyä hyväksymästä elämän olosuhteita, jotka vaativat meitä puristautumaan pienempään rooliin kuin katsomme oikeutetuksi. Meidän on protestoitava sortajia vastaan ja vaadittava mitä ansaitsemme. Jos elämän olosuhteet eivät ole riittäviä tarjoamaan tilaa luovalle itseilmaisullemme ja itsemme kehittymiselle, meidän on toimittava omien etujemme mukaisesti ja muutettava niitä. Vaatimuksemme tähän vapauteen on luonnostaan synnynnäinen oikeus, ja se sisältää mahdollisuuden laajentaa mielen ulottuvuutta. Tilanteiden rakentava uudelleenjärjestely on välttämätöntä, jotta voimme olla sellaisia kuin olemme. Tätä ei myöskään pidä nähdä epänormaalina käytöksenä. Onnistumisen edellytyksenä on, että selviämme muutoksesta, ja olimmepa päähenkilöitä tai emme, muutosta tapahtuu varmasti.   (James Burgess)

lauantai 27. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#67

Päivän Saabinen symboli#67 on Vanhanaikainen kaivo. Symbolin avainsana on KORVAUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊7. asteessa (6°- 7°). Voimme luottaa siihen, että luonto ruokkii kaikki impussit. Edellä kulkeneiden ja ympäristösi tuki on kanssasi.


Vanhanaikainen vinttikaivo

Tämä metafora kertoo jostakin, joka antaa ja antaa, mutta ei kuitenkaan vähene. Tämä johtuu siitä, että luonto täyttää ja luo uutta sen tilalle, mitä on kulutettu. Huolimatta siitä, että ihmiset käyttävät lukemattomia kertoja energiaamme, meillä on kyky pysyä sellaisina kuin olemme aina ja luottaa siihen. Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa – meidän on aina otettava heistä jotakin, jotta voimme olla tekemisissä, ja se maksaa meille aina energiaa. Huolimatta vetäytymisestä ja luovuttamisesta, mikään ei kuitenkaan juurikaan muutu edes syvimmällä tasolla, emme ole olennaisesti vaarantuneet näiden vuorovaikutusten takia. Tämä johtuu siitä, että luonto täyttää meitä yhtä paljon kuin vanha kaivo. Jopa näennäisesti tukeva maaperä allamme on altis maanjäristyksille – kun taas minän ydinidentiteetti on tinkimättömän uskollinen itselleen. Olen aina minä, ja sinä olet aina sinä; aina tulee olemaan niin. Joskus se, mikä näyttää tyhmältä, on itse asiassa syvällistä – ja tämä yksinkertainen olemisen orgaaninen eheys on tällainen esimerkki. Kaivo on lyömätön elämän symboli – ja niin olemme mekin.

perjantai 26. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#66

Päivän Saabinen symboli#66 on Öljynporaus. Symbolin avainsana on KEINOTTELU. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊6. asteessa (5°- 6°). Edistyminen on enimmäkseen riskien ottamista, kun seuraamme kehotuksiamme rikastuttaa elämänkokemustammeMateriaalisen tai henkisen rikkauden saavuttamista.


Öljynporaus

Tämä symboli on viiden sarjan#14 ensimmäinen symboli ja se aloittaa ilmaisun HALU:

torstai 25. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#65

Päivän Saabinen symboli#65 on Vallankumouksellinen lehti. Symbolin avainsana on KOSKETUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊5. asteessa (4°- 5°). Asiaa sivuavan kosketuksen kautta linkitymme kaikkeen muuhun. Perusiloihin palaamista.


Vallankumouksellinen lehti


Tämä on viiden sarja#13 viimeinen symboli ja se päättää ilmaisun TUOREUS:

Avaamalla elämän tuoreita, uusia ulottuvuuksia (#61) paljastuu selkeä usko universaalin runsauden luotettavuuteen (#62), sitten, kun ymmärrämme modernin hierarkian ja etuoikeuksien roolin (#63) ja pääsemme käsiksi alkukantaiseen viisauteen (#64), voimme ylittää asetettujen rajojen ja kollektiivisten mielipiteiden entropian (#65).


keskiviikko 24. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#64

Päivän Saabinen symboli#64 on Laakeri ja misteli. Symbolin avainsana on RITUAALIT. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊4. asteessa (3°- 4°). Rituaalit uudistavat aloitekykymme.   Perusiloihin palaamista.


Laakeri ja misteli


Jos päätämme sopeutua yhteiskuntaan, sen perinteet tukevat meitä; jos ei, niin eivät – meitä testataan sen suhteen, ovatko toimintamme ja asenteemme paheksumisen arvoisia. Elämä tuo esiin uusia versioita ikuisesta kaleidoskoopista – valinnanvaramme syklisinä ilmenemismuotoina – ja jollain tasolla on yhdentekevää, minkä vaihtoehdon valitsemme monista saatavilla olevista. Vastaamalla nopeasti jokaiseen valintaan elämä voi pinnallisesti rikastua. Silti kokemuksen sisäinen puoli on se, joka antaa merkityksen.  Tämän kautta koemme jatkuvaa sisäistä itseuudistusta ja merkityksen syvenemistä. Meidän on ehkä varmistuttava siitä, ettemme erehdy sekoittamaan katinkultaa aitoon, esimerkiksi nauttimalla sesongin rituaalien juhlista tietämättä niiden alkuperää ja symbolista tarkoitusta. Laakeri ja misteli ovat pakanallisia mysteereitä, ei kristittyjä. (James Burgess)

maanantai 22. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#63

Päivän Saabinen symboli#63 on Tuilerien puutarha. Symbolin avainsana on YLELLISYYS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊3. asteessa (2°- 3°). Auktoriteetti annetaan niille, jotka voivat sen saavuttaa. Muodon symmetria näyttäytyy parhaimmillaan.


Tuilerien puutarha


Pariisilaiset tapasivat, kävelivät, juhlivat ja rentoutuivat tässä renessanssiajan ylellisessä puutarhassa. Englannissa aristokraatit ja uskomattoman varakkaat perheet pitivät niin suuren osan kansallisesta arkkitehtuuriperinnöstä elossa, hyvin usein vähäosaisten kustannuksella. Tässä on epäsuosittu viisaus – tietyntyyppiset ihmiset luovat, ylläpitävät ja nauttivat vaurautta ja toiset palvelevat heitä. Joistakin saattaa tuntua, että syntymämme pakottaa meidät kärsimään mahdollisuuksien puutteesta. Tämä todellisuuden tulkinta ei kuitenkaan koskaan edistä onnellisuutta. Jokaisen meistä on tuotava omat kykymme ja mahdollisuutemme sulavalle, upealle itseilmaisun tasolle omassa maailmassamme. Onnellisuus ei liity vaurauteen – se syntyy siitä, että hyödynnämme siitä, mitä meillä on, eikä sitä taatusti anneta rikkaille automaattisesti. Yleisesti ottaen ihmiset odottavat kaikilla yhteiskunnan tasoilla nauttivansa työnsä tuloksista ja uskollisesta sitoutumisestaan siihen, mitä he arvostavat. Kehitämme sosiaalista asemaa ja vaurautta yhteisömme puitteissa osoittamalla halua säilyttää ja huolehtia siitä, mitä meillä on – joko palatsissa tai mökkipahaisessa. Juuri tämä tuo meille suurimman tyytyväisyyden elämään. Tämän tekee selväksi yleinen käytäntö palkita saavutukset sosiaalisen hyväksynnän merkeillä. Voimme ehkä sanoa "hyvin tehty" jollekin, joka yritti todella kovasti – mutta palkinto menee silti voittajalle. Auktoriteetti on jokaisen yhteisön sujuvan toiminnan edellytys, ja se annetaan niille, jotka voivat sen saavuttaa.  (James Burgess)

Saabinen symboli#62

Päivän Saabinen symboli#62 on Joulupukki täyttämässä vaivihkaa takan edessä roikkuvia sukkia. Symbolin avainsana on YLENPALTTINEN. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊2. asteessa (1°- 2°). Arvostus ja yltäkylläisyys pitävät elossa yhteisön tietoisuutta hengellisistä arvoista. Lahjojen saamista tuntemattomista lähteistä. Saat aina sen mitä tarvitset, välillä hyvinkin erikoista kautta.


Joulupukki jakaa lahjoja

Joulupukki on symboli, joka synnyttää kiitollisuuden tunteen sopivalla yhdistelmällä perheen yhdessäoloa, huumoria, lapsellista yksinkertaisuutta ja – ajoituksensa vuoksi – ripaus pyhyyttä. Henkisellä tasolla on todella hyödyllistä harjoittaa kiitollisuutta ja arvostusta, koska se avaa sydänkeskuksen, joka synnyttää sekä lämpimän rakkauden tunteen että vetää puoleensa yltäkylläisyyttä. Jos unohdamme tehdä tämän päivittäin – niin, ainakin kerran vuodessa meitä muistutetaan siitä. (James Burgess)

sunnuntai 21. toukokuuta 2023

Saabinen symboli#61, Aurinko siirtyy Kaksosiin

Päivän Saabinen symboli#61 on Lasipohjainen vene tyynessä vedessä. Symbolin avainsana on UTELIAISUUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Kaksosten♊1. asteessa (0°- 1°). Uteliaisuus pitää meidät valmiina kohtalon ennalta ilmoittamattomiin kutsuihin. Elämän mahdollisuuksien arviointikykyä.


Vedenalaista elämää


Tämä symboli aloittaa uuden viiden sarjan#13 ja ilmaisun TUOREUS Kaksosten♊ merkissä:

#61 Kaksonen 1 Lasipohjainen vene tyynessä vedessä

#62 Kaksonen 2 Joulupukki täyttämässä vaivihkaa takan edessä roikkuvia sukkia

#63 Kaksonen 3 Tuilerien puutarha

#64 Kaksonen 4 Laakeri ja misteli

#65 Kaksonen 5 Vallankumouksellinen lehti

Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset