keskiviikko 31. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#312

  Päivän Saabinen symboli#312 on Portaikossa seisomassa ihmisiä, jotka on luokiteltu ylöspäin nousevaan järjestykseen. Symbolin avainsana on ETENEMINEN. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒12. asteessa (11° - 12°). "Koska Kuu on tänään, pyydämme Aurinkoa huomenna." Sosiaalista etenemistä.


Ihmisiä portaikossa menossa ylöspäin

 Symboli portaissa olevista ihmisistä ylöspäin asteittain on edistymistä. Se osoittaa, kuinka me kaikki haluamme nousta ylöspäin saavuttaaksemme nykyistä paremmat olosuhteet. Ihmisen pyrkimystasolla ei ole rajaa – jos meille annetaan Kuu tänään, pyydämme Aurinkoa huomenna. Suomalaisille vastaava sanonta lienee "ruokahalu kasvaa syödessä"Useimmille hetkellinen täyttymys on kaikki kaikessa, mutta silti se on niin lyhytaikaista. Modernille maailmalle on tyypillistä yleinen taipumus tehdä kiihkeästi ponnisteluja pysyäkseen muiden edellä – tai ainakin pysyäkseen heidän perässään. Äärimmäisyyteen vedettynä tällainen asenne luo kaikenlaisia vaikeuksia, mukaan lukien stressiä, epäsuosiota ja pettymystä itseensä. Silti eteenpäin pääsemisen myrskyn ja työnnön alla piilee hyvin todellinen ja järkevä motivaatio – yhteinen pyrkimys kokemuksemme optimointiin kaikilla elämän osa-alueillaSisäinen tyydytys on erittäin vahva voima – sellainen, joka vaatii, että teemme parhaamme perheemme ja itsemme hyväksi huolimatta siitä, että muut voivat päätyä saamaan vähemmän kuin me. Esimerkiksi ajatus kommunismista vaikutti varsin järkevältä, jopa visionääriseltä henkisellä tavalla, mutta se ei tunnu toimivan kestävästi, yksinkertaisesti siksi, että ihmiset ovat melko itsekkäitä ja heillä on monenlaisia lahjakkuuksia ja he ovat erilaisia ahkeruudessa. Visiomme ulottuvuus on kuin horisontti – se liikkuu kohti suurempia unelmia, kun lähestymme sitä. Tehokkain asenne on odottaa saada kaikki irti aikaisemmista saavutuksistamme, kun etenemme seuraavalle tasolle. Ihmisten välillä on luontaisia eroja; jotkut ihmiset ovat yksinkertaisesti parempia joissakin asioissa kuin toiset. Tämä voi aiheuttaa todellisia ongelmia ja tehdä yhteistyöstä mahdotonta – varsinkin kun muut voivat osoittautua huomattavasti enemmän tai vähemmän pätevimmiksi kuin me itse. Tyypillisesti näin ei kuitenkaan ole, ja tämä johtuu siitä, että olemme valmiita löytämään jokaisesta kokemuksesta jotain arvokasta. Juuri tämä antaa meille mahdollisuuden jakaa ponnisteluja yleensä yhdessä toisten kanssa, jopa eri kykyisten kanssa. Mikään ulkopuolinen kokemus, vaikka se tällä hetkellä tyydyttäisi, ei voi tarjota riittäviä perusteita itsensä toteuttamiselle. Sitä varten meidän on käännyttävä sisäänpäin ja löydettävä sisäisen olemuksemme keskus ja edettävä yhä pidemmälle, kunnes todella ja täydellisesti tiedämme, keitä olemme. (James Burgess)

tiistai 30. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#311

 Päivän Saabinen symboli#311 on Ihminen saa inspiraation. Symbolin avainsana on HURMIO. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒11. asteessa (10° - 11°). Puhuaksemme meidän on tavallisesti tasapainotettava oma etu ja palvelu. Olla luovuuden lähteellä, inspiraatio on hengen hengitystä.


Inspiraatio

maanantai 29. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#310

 Päivän Saabinen symboli#310 on Pian ohimenevä kansansuosio. Symbolin avainsana on HYVÄKSYMINEN. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒10. asteessa (9° - 10°). Sekä suosionosoitukset että julkinen arvostelu ovat tilapäisiä; sielun ominaisuudet ovat kestäviä.  Onnen käännekohdat.


Ohimenevä kansansuosio, Pixabay

Tämä on viiden sarjan#62 ja ilmaisun IHANNOINTI viimeinen symboli:
Jokainen meistä, omalla ainutlaatuisella tavallamme, on kanava muinaisille arkkityypeille (#306), mutta niin myös meidän tehtävämme on rikkoa perinne (#307) luomalla uusia ihanteita (#308). Kuten Gandhi sanoi, meidän on tultava muutokseksi, jonka haluamme nähdä maailmassa (#309), ja kuten kaikki suuret opettajat osoittavat, meidän on hylättävä maineen ja omaisuuden illuusio (#310).  (James Burgess)

Ps. Näin presidentin vaalien jälkeisenä päivänä ohimenevää kansansuosiota olisi voinut kuvata myös Mika Aaltolan muotokuvalla, mutta pysytään nyt päivän politiikan ulkopuolella.


sunnuntai 28. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#309

 Päivän Saabinen symboli#309 on Lippu muuttuu kotkaksi. Symbolin avainsana on DRAMATISOINTI. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒9. asteessa (8° - 9°). Uskollisuus yhteiselle ihanteelle tekee kollektiivisen vallan ilmeiseksi


Lippu muuttuu kotkaksi

 Tässä symbolissa on myös vihje, joka saa meidät pohtimaan ihmiskunnan ehtymättömän hedelmällistä mielikuvitusta ja sen osuutta saavutuksissamme. Emme menesty vain täydellisen omistautumisen kautta – meidän on aina ennen kaikkea kuviteltava ponnistelujemme hedelmät. Lippu tulee ensin, kotka perässä. Lippu, tässä Eu:ta esittävä lippu, on tarkoitettu edustamaan tiettyjä ominaisuuksia – joita valtio ehkä tavoittelee – ja tämä synnyttää oikean kansallismielisyyden erittäin tärkeän ylpeyden, joka kokoaa yhteen suuren joukon erilaisia etuja. Vahvempi yksikkö havaittuja vaaroja vastaan. (Lippu voisi olla myös Naton lippu).  Sitä vastoin kotka itsessään ei ole kuva, joka dramatisoi tätä laatua; se on väkivaltainen metsästäjä, julma eläin, joka saattaa hyvinkin muistuttaa meitä ihmisen potentiaalista kostonhimoon ja vallan väärinkäyttöön toisia kohtaan. Vaikka se onkin jalo eläimenä, siltä puuttuu inhimillisyyttä, ja siksi se on puutteellinen elämän myötätuntoisemmissa osissa, jotka ovat peruskivet mille tahansa mahdolliselle kansakunnalle tai liittoutumalle, jonka osana haluamme olla. Siksi päättäväisyyttä tehdä tämä kotkavoima ilmeiseksi oman elämäntapamme kautta on tasapainotettava ihmisenä olemiseen implisiittisesti sisältyvän pehmeämmän uskollisuuden kanssa. Kuten millä tahansa eläimellä, meillä on kyky edustaa itseämme merkittävästi, ja siksi kyky nousta jokaisen tilanteen tasolle ja saada siitä sen palkitsevimmat itsepalvelupotentiaalinsa. Haluamme kuitenkin myös antaa kestävän arvon ja löytää tarkoituksenmukaisen tavan tuoda näkemys paremmasta elämästä omiin sosiaalisiin tilanteisiimme palveluksena niille, jotka noudattavat lippumme edustamia arvoja. Yksilöinä menestymme, kun ryhdymme toimiin puolustaaksemme uskollisuuttamme palvelemalla suurempaa yhteisöämme – ja lopulta me kaikki saatamme odottaa olevamme ihanteen palveluksessa tarkoituksenmukaisuuden sanelemisen sijaan. (James Burgess)

lauantai 27. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#308

 Päivän Saabinen symboli#308 on Kauniisti vaatetetut vahanuket. Symbolin avainsana on VAIKUTUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒8. asteessa (7° - 8°).Ihannoimalla muita löydämme resonanssia oman saavutuspotentiaalimme kanssa. Arvot esillä.


Marie Antoinette Jean-Baptiste Gautier Dagoty 1775


 Ihmishengellä, kun se kerää voimaa, on häviämätön turhamaisuus, itsetunto, joka ei suinkaan ole aina viehättävä. Siitä voi kuitenkin olla todellista hyötyä, ja sillä on varmasti vaikutusta siihen, miten asiat etenevät. Sekä kauneus että maine ovat illuusioita, jotka hajoavat ajan ja täyden paljastuksen myötä, ja täällä, sen hienoudesta, jota se käyttää näyteikkunana tai Madame Tussaud' sin näytteillepanoina, nukke osoittaa sekä pinnallisen muodon että impotentin maineen juhlaa. Se kiinnittää kuitenkin huomion saavutusmahdollisuuksiin dramatisoimalla tehokkaasti ihmishahmoa jollain jokapäiväisen ymmärryksen tasolla – johon voimme samaistua. Yksilöllisen ponnistuksen vahva psykologinen dynamiikka syntyy merkittävien kaunottarien ja sankarien – jopa pahamaineisten ihmisten – suorasta vaikutuksesta. Ei ole olemassa täysin korruptoitunutta esimerkkiä inhimillisestä kokemuksesta – jopa pahiksilla on hyviä ominaisuuksia. Löydämme empatiaa kuuluisia tuntemattomia kohtaan resonanssin kautta henkilökohtaisten idoliemme kanssa. Ihailemme toista ihmistä, koska ehkä jollain piilotetulla tavalla, mahdollisesti meissä on myös se sama laatu joten ihailemme niitä eniten. Tietenkin on typerää ryhtyä turhaan ponnisteluihin vanhentuneiden kokemusten takaisin saamiseksi, erityisesti toisesta henkilöstä, joka on niin tehokkaasti kuviteltu ja tehty ihanteeksi. Mutta tässä vahateoksen symboliikassa implisiittisesti osoitetaan tarve tunnistaa ja liittää tähän henkilöön arvot, joita pidämme jäljittelyn arvoisina, jotta voimme jalostaa omia pyrkimyksiämme ja toteuttaa niitä itse. (James Burgess)


perjantai 26. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#307

   Päivän Saabinen symboli#307 on Munasta syntyvä lapsi. Symbolin avainsana on VÄLTTÄMÄTTÖMYYS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒7. asteessa (6° - 7°). Olemus on henki, eikä mikään ole oleellisempaa. Haudotut ideat tulevat päivänvaloon.


Ilmatar Robert Wilhem Ekman 1830

 
Munan symboliikka löytyy usein eri kulttuureista; se edustaa ajatusta matriisista. Synnymme yksilöllisyyteen vaikutteiden yhdistelmästä – henkisestä ja aineellisesta –, kuten fyysisyytemme tähtipölystä, DNA:ssamme kulkevasta geneettisestä koodauksesta sekä muinaisuuden ja paikallisten geopoliittisten realiteettien hienovaraisemmasta muovaamisesta. Se, mikä yhdistää kaikki nämä tekijät yhdeksi hetkeksi, on pohjimmiltaan matriisi siitä, mitä olemme. Munankuori saattaa näyttää rajoittavan meitä, mutta se ei rajoita. Kun olemme valmiita, murtaudumme ulos – siihen asti juuriemme ja olosuhteidemme ääriviivat tukevat enemmän kuin rajoittavat. Meitä tukee varmuus siitä, että kuulumme johonkin, ja meitä suojellaan. Aluksi tunnistamme tämän suojan lähteen ulkoisesti koti-, äiti-, yhteisö- ja maanpäälliseen turvallisuuteen. Kun tulemme kypsiksi ja tietoisiksi, opimme suuremman ja innostavamman totuuden – sen, että olemme pohjimmiltaan tuhoutumattomia ja turmeltumattomia. Olemus on henki, eikä mikään ole oleellisempaa. Sitä ei voi hajottaa osiin, tuhota tai vaarantaa. Aina kun olemme linjassa henkisen olemuksemme kanssa, olemme täysin vapaita vaaroista – ja tämä tapahtuu aina, kun projisoimme korkeimpia pyrkimyksiämme maailmaan. Se voi hyvinkin olla ristiriitaista, mutta olemme aina todella turvassa vain, kun kilpailemme täysin sokeana innostuneena kohti villeintä unelmaamme. Siinä missä minä löytyy murtautumalla irti ravitsevasta munankuoresta, se menee hukkaan taas vain täydessä inspiroidussa innostuksessa. Jotenkin yllättäen se löytyy korkeammalla tasolla – intohimoisella tasolla tavallisen todellisuuden yläpuolella. Tähän naiiviin tilaan ei ole mitenkään helppo päästä käsiksi, yksinkertaisesti siksi, että se on täysin peloton. Mikä tahansa epätäydellinen yritys voi helposti johtaa epäterveeseen turvautumiseen ulkoisiin voimiin sekä vakauden että saavutuksen tunteessa itsevarmuuden ja itsensä toteuttavan olemisen tilan sijaan. (James Burgess)


torstai 25. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#306

  Päivän Saabinen symboli#306 on Näyttelijä mysteerinäytelmässä. Symbolin avainsana on HIENOVARAISUUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒6. asteessa (5° - 6°). Tietoisuus tuo hienovaraisuutta, joka osoittaa armoa olemisessa ja suhteissa. Rituaalit. Shamanismi.


Mysteerinäytelmä, made by Wombo

keskiviikko 24. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#305

   Päivän Saabinen symboli#305 on Esi-isien neuvosto. Symbolin avainsana on AIEMMUUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒5. asteessa (4° - 5°). Uskollisuus vakiintuneille ihanteille tuo vaikutusta, vastuuta ja valtaa. Suora tie energian syville lähteille.


Esi-isien neuvosto

Tämä on viiden sarjan#61 ja ilmaisun TASAPAINO viimeinen symboli:

Selviytymisrakenteiden rakentaminen ryhmässämme, sekä fyysisesti että institutionaalisesti, tarjoaa jonkin verran vakautta (#301), ja kuitenkin alistuminen odottamattomiin ja hallitsemattomiin voimiin on aina lopulta ennakoitavissa oleva vaatimus (#302) yhtä paljon kuin kieltäytyminen noudattamasta sopimatonta auktoriteettia ( #303). Nämä ovat välttämättömiä oppitunteja parantuessamme valon vääristymistä (#304), mikä johtaa idealismin ja pragmatismin viisaaseen ja tasapainoiseen sovintoon (#305).  (James Burgess)

tiistai 23. tammikuuta 2024

Saabinen symboli#304

  Päivän Saabinen symboli#304 on Hindu-joogi parantamassa. Symbolin avainsana on TERAPIA. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Vesimiehen♒4. asteessa (3° - 4°). Kun harjoittelemme taianomaisia kykyjämme palvelussa, upeat tulokset ovat mahdollisia. Henkiparantajan mahdollisuus.


Hindu-parantaja

 Tämä on symboli itsemme kehittymisestä erittäin korkealle tasolle, jotta asianmukaisesti vahvistamalla osallistumisemme oikeaan kohtaan teemme erityisen tehokkaan ja kauniin vaikutuksen maailmaan. Hinduparantaja on tyypillisesti valtavasti omistautunut täydellisyydelle, ei vain taitojensa ja tietämyksensä, vaan myös henkisten harjoitustensa henkilökohtaiselle kurinalaisuudelle. Yleisesti ottaen intensiivinen henkilökohtainen itsekuri luo voimaa muuttaa todellisuutta. Tämän avulla he saavuttavat maagisen järjestyksen kokonaiselle tapahtumasarjalle, joka seuraa heidän osallistumistaan minkä tahansa tapahtuman siirtymävaiheessa. Me itse voimme myös tehdä tämän. Kaikki ymmärryksemme ja kykymme ovat pohjimmiltaan ikuisia ja kosmisia ulottuvuudeltaan ja merkitykseltään. Niitä voidaan tuoda konkreettisiin saavutuksiin tässä ja nyt muotomaailmassa dramatisoimalla niitä – toisin sanoen toimimalla ikään kuin ne olisivat täällä läsnä – ja odottamalla tuloksia. Kun harjoittelemme sellaisia maagisia kykyjä palvellaksemme muita, syntyy terapeuttinen suhde, jossa upeat tulokset ovat mahdollisia. He, joita kohtaamme, ovat parantuneet mielessä ja kehossa, ja sellaisina aikoina läheinen yhteys on toteutumassa. Se on lopullinen liitto – ihanteen ja todellisen, hengen ja aineen, taivaan ja maan välillä. Vaatii esimerkillistä henkilökohtaista taitoa löytää korkeimmat mahdollisuudet itsestämme, jotta voimme nähdä korkeimman toisessa. Näin toimimalla saamme mahdollisuudet niiden korkeimpaan täydentämiseen, yksinkertaisesti siksi, että ne tunnistetaan. On sanomattakin selvää, että voima harjoittaa taikuutta ja parantamista menetetään, jos henkilö käyttää psykologisia oivalluksiaan ja korkeaa henkistä asemaansa tehdäkseen vaikutuksen tai tunkeutuakseen toisen vapaaseen tahtoon. Pohjimmiltaan tämä on muotomaailman miellyttävästä resonanssista huolimatta transsendenttinen mysteeri. Paranemisen polkua kulkee parhaiten sellainen, joka ei ole sitoutunut tuloksiin. Tämä vaatimattomampi lähestymistapa palvelee paremmin sekä parantajaa että asiakasta. (James Burgess)

Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset