tiistai 31. elokuuta 2021

Saabinen symboli#160

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa todellista ymmärryksen kasvua, joka on syntynyt kaksinaisuuden ylittämisestä. Mieli toimii väistämättä tässä konfliktien, vastakohtien ja kaksinaisuuden maailmassa. Vastakohdat täydentävät samaa todellisuutta, joka ylläpitää ja kattaa kaikki dualistiset olemassaolotavat. 

Kaksikkojärjestelmät eli duaalisysteemit, ovat vertauskuvarakennelmia, joiden välilllä vallitsee todellinen tai kuviteltu jännitys. Yksinään ne ovat heikompia kuin yhdessä toisen kanssa. Vastakohtapareja on kaksinapaisissa järjestelmissä mitä moninaisimpia: päivä/yö, valo/varjo, mies/vaimo, yin/yang, elämä/kuolema jne.Kaksikkojärjestelmän idea näyttää monimuotoisuudestaan huolimatta olevan jonkilainen arkkityyppi, joka ilmenee eri puolilla maailmaa ja erilaisissa kultuureissa. (Suuri symbolikirja).

Valo ja varjo


Neitsyt♍10° Kaksi päätä pitää silmällä varjokohtien takana olevaa valaistua aluetta

Tällä hetkellä sinusta tuntuu siltä, että pystyt näkemään tilanteen eri puolet. Koska tilanne on osaksi hämärän peitossa ja epäselvä, on hyvä katsoa tilanteen ohi valoon. Eri näkökantoja. 


Avainsana on ÄLYKKYYS. 


Kielteisenä - kaksinaisuuden hämmentämä. Vaikeutta saada tilanteen eri puolet muodostumaan kokonaisuudeksi. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-sosiaalinen-inspiroitunut.


Sarja 32 on nyt esitelty:


Sarja32
maanantai 30. elokuuta 2021

Saabinen symboli#159

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa pyrkimystä ilmaista yksilöllistä arvomaailmaansa perinteistä riippumatta. Tässä vaiheessa yksilön nähdään reagoivan kulttuuristandardeihin ja stereotyyppisiin tapoihin omalla tulkinnallaan. Tämä on osoitus tinkimättömästä omavaraisuudesta, joka saattaa jopa tarkoittaa tiettyä uhmaa ja haastetta yhteiskunnalle. Mieli etsii luonnetta yksilöllisen itsensä  perustasta, ja oman olemuksen AUM -sävyjä. Tässä prosessissa ilmaistaan kuitenkin yleensä heijastus syvästä katarsiksesta emotionaalisesti ladattuja tunteita, jotka ovat  usein traagisen sävyisiä.  Tämä viiden sarjan neljäs symboli tuo meille vihjeen persoonallisuuden muutostekniikasta. Päällimmäisenä on sisäisen ristiriidan tunne ja liian itsetietoinen yritys "olla oma itsensä". Mutta on suuri ero sen välillä, onko tulevaisuuden kehityksen lähde vai etsitäänkö  vain tarkoituksellisesti omaperäisyyttä.

Ekspressionisti


Neitsyt♍9° Ekspressionistinen taiteilija työssään

Tässä tilanteessa tarvitaan erityisesti yksilöllisyyttä ja omaperäisyyttä. Vaikka sinulta vaadittaisiinkin perinteiden kunnioittamista, et nyt pärjää ilman omaperäistä luovuutta. Tulevaisuuteen suuntautunutta luovuutta. 


Avainsana on KOKEILU. 


Kielteisenä - tämän hetken arvojen huomioitta jättämistä. Kykenemättömyyttä kohdat omia ongelmiaan avoimesti.


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-sosiaalinen-vastuuntuntoinen.


AUMsunnuntai 29. elokuuta 2021

Saabinen symboli#158

Tämä symboli kuvaa tilannetta, jossa opitaan käyttämään omia kykyjä  emotionaaliseen ilmaisuun kulttuuristen standardien mukaan. Emotionaalisen kokemisen prosessi kontrolloiduissa tilanteissa on nyt esitetty vaatimaan itsensä aiheuttamaa aktiivista liikettä (tanssi); liikkeet ovat kuitenkin edelleen ehdollisia, jos eivät täysin määriteltyjä, kulttuurisia ja siten kollektiivisia malleja. Yksilö voi ilmaista oman yksilöllisen luonteensa vain  perinteisten mallien mukaan. Hän on edelleen täysin vastuussa opettajalleen tai gurulleen. Silti uudet näkökulmat ovat hänelle avoimina. Viidensarjan kolmannessa symbolissa näemme siirtymävaiheen, joka voi johtaa hallintaan. (Rudhyar).

Balettitunti

Neitsyt♍8° Ensimmäinen tanssitunti

Tilanne on ehkä uusi ja haluat oppia lisää. Sinä kyllä vielä joskus pystyt oppimaan, mutta nyt kaikki näyttää hyvin vaikealta. Harjoitus tekee mestarin. Lahjakkuus tulee esille vasta harjoittelemalla, itsekurilla ja keskittymällä. Ottaa vastaan ohjeita. 


Avainsana on TUKI.  


Kielteisenä - vaikeutta ymmärtää opetusta. Palaamista aina lähtöruutuun. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-sosiaalinen-vastaanottavainen.


lauantai 28. elokuuta 2021

Saabinen symboli#157

Rudhyarin mukaan tämä symboli liittyy jossain mielessä edelliseen, mutta paljastaa syvästi vastakkaisen vaiheen tunne- ja kulttuurielämään. Tässä symboloitu kokemus on passiivinen, kun taas symboli#156 Neitsyt♍6 ° oli voimakkaasti dynaaminen. Kuitenkin haaremissa voi olla jonkinlainen syklinen kuvio: palkintona - sulttaanin suosio. Molemmissa tapauksissa käyttövoimana on ulkopuolinen kokija, joka on joutunut sellaiseen voimamalliin, johon hän ei voi itse vaikuttaa. Yksilö kokee molemmissa tapauksissa itsensä yhdeksi muiden joukossa, jotka kaikki etsivät tai joutuvat samanlaisiin kokemuksiin tai kohtaloon. 

Tämä viiden sarjan toinen symboli on ristiriidassa ensimmäisen symbolin kanssa, mutta myös täydentää sitä. Se täydentää siinä mielessä, että voi tulla riippuvaiseksi elintärkeän karusellin jännityksestä tunteista ja voi tulla orjaksi toivolle saada takaisin alkuperäisen riemun kokemukset.

Haaremi Martta Wendelin piiros kirjan kansikuvana

Neitsyt♍7° Haaremi

Sinulla on tunne siitä, että joku dominoi sinua. Olet myös ryhmässä, jossa joudut tekemään kaiken vain pienen palkkion toivossa. Sinulla on tarvetta käyttää hyväksesi viehätysvoimaasi ja ulkonäköäsi onnistuaksesi. Jos pääset mustasukkaisuuden, pöyhkeilyn ja intohimon yläpuolelle, tilanteesi voi parantua. Odottaa sitä, että tulee valituksi. 


Avainsana on PIDÄTTÄYTYMINEN


Kielteisenä - uskoa oikeuteen hallita niitä, jotka ovat heikommassa sosiaalisessa tilanteessa. Vetäytyä syrjään tilanteesta. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-sosiaalinen-herkkä.

 


perjantai 27. elokuuta 2021

Saabinen symboli#156

Tämä symboli kuvaa tilannetta, jossa palaavat jatkuvasti samaan paikkaan ilman, että näyttäisi tapahtuvan mitään edistymistä, kuten olisit ”karusellissa”. Juuri kun luulet näkeväsi tien ulos tai pois, huomaat olevasi siellä, missä olit. Olet kuitenkin ainakin jollain tapaa edistynyt, sillä joka kerta kun palaat, sinulla on ollut mahdollisuus katsoa ympärillesi ja ymmärtää ja oppia yhä enemmän elämästä ja muista mahdollisuuksista. Sinun on tehtävä päätös: haluatko jatkaa kierrosta ja oletko valmis hyppäämään pois karusellista ja aloittamaan todellista edistystä? 

Karuselli 


Neitsyt♍6° Karuselli

Tilanne ehkä mielestäsi palaa aina vain samaan lähtökohtaan, eikä uudistumista tapahdu. Mutta aina kun palaat samaan kohtaan, sinulla on ollut mahdollisuus tarkastella myös muita mahdollisuuksia. Sinun on päätettävä, haluatko jatkaa ympyrän kiertämistä? Aktiivisten jaksojen palaaminen yhä uudestaan. Aina toistuvat toimintapiirit. Matkapahoinvointi. Tottumukset, joita on vaikea murtaa.  Karnevaalit. Valot. Melu. Musiikki. 


Avainsana on KIERTOTIE.  


Kielteisenä - samojen virheiden tekemistä yhä uudestaan tai hyppelemistä asiasta toiseen. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-sosiaalinen-kokeileva.


Tämä symboli aloittaa uuden, sosiaalisen tason viiden sarjan:

Sarja32


torstai 26. elokuuta 2021

Saabinen symboli#155

Rudhyar mukaan tämä symboli kuvaa tietoisuuden uusien tasojen avautumista. Ensimmäisessä viiden sarjan symbolissa#151 näimme yksilön pyrkivän tuomaan esiin arjessaan tietoisuudestaan nousseita asioita, joilla on merkittävä muoto ja merkitys. Mieli objektiivisella ja analyyttisellä luonteellaan pyrkii aina antamaan "nimen ja muodon ”(nama ja rupa sanskritin kielellä) siihen, johon se koskettaa energiaprosessina. Se kuvaa energiaa tai tunnetta, yhdistämällä sen enemmän tai vähemmän tuttuun aistikokemukseen. Me kutsumme tätä MIELIKUVITUKSEKSI.

Keijut metsässä


Neitsyt♍5° Ihminen uneksii keijukaisista

Tällä hetkellä on voimakas tunne toisesta tietoisuuden tasosta. Intuitiiviset ajatukset ja tunteet ovat voimakkaampia kuin järkesi. Mielikuvituksesi osoittama tie on selvempi kuin järkesi osoittama. Kykenet näkemään mitä muut eivät näe. Olet päässyt mystisille tasoille. Siellä on jokin sanomatietoisuudellesi. Mitään uutta ei synnyt ilman unelmia. Mikä on mahdollista mielikuvitukselle, on mahdollista myös joskus saada konkreettiselle tasolle. Luovia mielikuvia. 


Avainsana on TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT


Kielteisenä - jonkinlainen sekavuustila. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-fyysinen-inspiroitunut.


Sarja 31 on nyt esitelty:


Sarja31

keskiviikko 25. elokuuta 2021

Saabinen symboli#154

Tämä symboli kuvaa sosio-kulttuuristen ennakkoluulojen voittamista. Vapautuminen kaikista sen kulttuurin ja luokan muodoista, ennakkoluuloista ja erikoisuuksista, johon on syntynyt ja kasvanut - on välttämätön edellytys "polulla" olevalle. Universaalin veljeyden ideaali on kaikkien suurten hengellisten opetusten taustalla. Tässä viiden sarjan neljännessä symbolissa on selkeästi esitetty perustekniikka, joka koskee kaikkea todella hengellistä edistystä. Jokainen ihminen tulisi nähdä, lähestyä ja kohdata lämpimästi ”Jumalan lapsena” tai vähemmän uskonnollisin termein ilmaistuna ihmisen kuvana. (Rudhyar).

Veljeys Kuvapankkikuva

Neitsyt♍4° Musta lapsi leikkimässä valkoisen lapsen kanssa

Ehkä tilanteeseesi liittyy monia erilaisia elementtejä, mutta se on vain sosiaalisen käsityksen harhaa. Vain näiden elementtien yhdistäminen ratkaisee tilanteen ja vie  eteenpäin. Jokaisella meillä on omat erityispiirteemme, joillakin näkyvämmät, toisilla vähemmän näkyvät. Maailmanlaajuinen veljeyden aate. Ennakkoluulojen voittaminen. Avainsana on LÄHEISYYS


Kielteisenä - toimimista yleisen mielipiteen luoman moraalin varjolla. Kyvyttömyyttä toimia joustavasti tilanteissa, jotka vaativat luovuutta. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-fyysinen-vastuuntuntoinen.
tiistai 24. elokuuta 2021

Saabinen symboli#153

Tämä symboli kuvaa näkymätöntä apua ja suojaa kriisitilanteissa. Vaikka tietoisuus ei ehkä vielä pysty ymmärtämään tätä tosiasiana, se ympäröi ihmistä niin kuin vesi kaloja. Enkelit, devat ja vastaavat ovat hengen eri muotoja. Tietyllä tavalla  ne muodostavat yhdessä ihmiskuntaa täydentävän olemassaolon. He ovat erikoistuneita energiakenttiä, jotka ovat ilmeisesti tietoisia, mutta eivät "vapaita" inhimillisessä mielessä - eli vapaita olla mitä he eivät ole. Näkijät ja selvänäkijät kertovat meille, että ne muodostavat energianjakelumuotojen hierarkioita, jotka ylläpitävät kaikkia elämänprosesseja. Nykyaikaiset psykologit saattavat ajatella niitä symboleina vielä piilevistä voimista ihmisen alitajunnassa. Tietoisena heidän läsnäolostaan ​​ja ylläpitävästä voimastaan ​​ihminen voi välttää epätoivoisen yksinäisyyden ja vieraantumisen tunteen , joka yleensä läpäisee ”sielun pimeän yön” ja Raamatun symbolisen kertomuksen neljästäkymmenestä päivästä erämaassa.  (Rudhyar).


Enkelisymboli on esiintynyt aiemminkin, ks. Saabinen symboli#29, Oinas♈29°.

SuojelusenkelitNeitsyt♍3° Kaksi suojelusenkeliä

Voimakasta tunnetta siitä, että sinua suojellaan, ohjataan ja neuvotaan, ja siksi löydät oikean tien kulkea. Koet olevasi oikealla tiellä ja tämä tunne ohjaa sinua, se antaa sisäistä vahvuutta. Et ole koskaan yksin, sinusta huolehditaan aina kun olet rasittunut tai päättämätön. Yhteys sisäiseen ohjaajaan. Näkymätön suojelu. 


Avainsana on TURVALLISUUS


Kielteisenä - kieltäytyä suojeluksesta voidakseen sääliä itseään. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-fyysinen-vastaanottavainen.

maanantai 23. elokuuta 2021

Saabinen symboli#152

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvastaa viisautta ja myötätuntoa, jonka vain kärsimyksen ja eristäytymisen kokemus voi tuoda. Yksilön on täytynyt mennä egon subjektiivisuuden tilan ulkopuolelle voidakseen todella objektiivisesti "Nähdä" ja kyetä erottelemaan. Hän on varmasti oppinut irtautumisen; ja se on oppitunti, jota kukaan ei voi oppia ilman egokeskeisen tunne-elämän "ristiinnaulitsemista". Okkultistisessa perinteessä silmä, joka "Näkee" täytyy pestä "sydämen verellä". Ristikokemus hallitsee mystikon polkua, joka johtaa vihkimykseen. Vaikka merkittävien piirteiden löytäminen missä tahansa tilanteessa tarkoitti molempien sekä analyyttisen että intuitiivisen mielen käyttöä, nyt saavutetaan vastakohtainen vaihe, jossa mieli itse on jätettävä taakse ja sen täytyy ehkä jopa näennäisesti tuhoutua, jotta myötätunto ja ymmärrys voivat nousta sisimmän olennon syvyydestä.

Risti symboli on esiintynyt jo aiemmin, ks. myös saabinen symboli#337 Kalat♓7°. Risti on yleismaailmallisin yksittäisistä symboleista.  Sen käyttö ei rajoitu pelkästään kristinuskoon.

Suuri valkoinen risti

Neitsyt♍2° Pystyssä oleva suuri valkoinen risti

Merkkipaaluilla ja uskollisuudenosoituksilla on voimakas vaikutus. Erityisen voimakasta tunnetta, että kärsimys vie pelastukseen. Eristäytymistä ehkä uskonnollisen vakaumuksen kautta. Uskonnolliset aatteet ovat voimakkaasti esillä. Jumalan pelkoa tai ihailua. Rohkeutta toteuttaa uskoaan myös käytännössä. Mystiikan tiellä kulkemista. 


Avainsana on YLISTÄMINEN. 


Kielteisenä - uhrautumista tai halua uhrautua. Oikeaoppisuuden vaatimusta. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-erikoistuva-fyysinen-herkkä.


Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset