sunnuntai 14. heinäkuuta 2024

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää:


Nainen tekee valintaa
T
Tämä symboli osoittaa, että ihmiset näyttävät lukkiutuneen johonkin tilanteeseen, ympäristöön tai suhteeseen, joka työntää suhteiden rajoja. Ihmisiä voi olla liikaa, kuten kolmiodraamassa, tai ihmisiä voi olla liian monta huomioon otettavaksi. Saatat huomata, että on vaikea valita mitä haluat, koska muilla voi olla jotain muuta sanottavaa. Toiveesi häilyvät ääripäästä toiseen. Ehkä on tarpeen päästä eroon niistä, jotka yrittävät hämmentää sinua ristiriitaisilla näkemyksillä, vaikka tämä voi joskus olla mahdotonta. Uskollisuuskysymyksiä. Eristäytyminen. Kilpailu. Rakkaussuhteet.  "Jonkun muun" haamu. Kateus. (Linda Hill)

Rapu♋23° - 24°: Terävä, läpitunkeutuva, tekee kriittisiä havaintoja. Menee suoraan olennaisiin ajatuksiin missä tahansa teoriassa tai keskustelussa. (CAP-7-ARI, VIR-3-SAG) (David Cochrane)

lauantai 13. heinäkuuta 2024

Rapu23°

 Päivän Saabinen symboli#113 on Kirjallisuusseuran kokous:


Kirjallisuusseuran kokous, made by Dream.ai

Tämä symboli osoittaa tarpeen kokoontua yhteen saman mielisten kanssa ideoiden ja tiedon vaihtamiseksi tai jakamiseksi. Yhteiskunnassa merkityksen etsimistä tulee aina tehdä, jotta rikastuttaisit paitsi itseäsi myös ympärilläsi olevia. Jos löytää hyvän tavan kuvailla jotain, se tuo mahdollisuuden yhteisön kehittymiselle. Tämä voi tarkoittaa verkkosivustoja, aikakauslehtiä, sanomalehtiä, kirjoja; mitä tahansa paikkaa, johon ihmiset kokoontuvat antaakseen objektiivisen kuvan tai paremman kuvan siitä, mitä kulttuurissa tapahtuu. Jaettu tieto. Painetut tiedotusvälineet, sanomalehdet, kirjastot, kirjoitettu sana. Kriitikot. Päiväkirjat, pöytäkirjat ja kokouspöytäkirjat.  Keskustelut. Kirjeitä toimittajalle. KielteisenäIdeoiden väärentämistä. Median levittämä propagandaa. Älyllistä omahyväisyyttä, joka sulkee pois vakiintumattomuuden ajattelun. Puhetta ilman tekoja. Kriittisyyttä. (Linda Hill)

Rapu♋22° - 22 1/2°: Antelias. Joskus hänellä on fantastisia, epärealistisia suunnitelmia ja unelmia, ja hän yliarvioi omia kykyjään. Saattaa olla kiinnostunut uhkapeleistä. (SAG-6-PIS, LEO-2-SCO) 

Rapu♋22 1/2° - 23°: Energinen, yritteliäs, tavoitteellinen. Omavarainen, individualistinen, ehkä itsekäs. Säteilee sisäistä jalouden tunnetta. (CAP-7-ARI, LEO-2-SCO) (David Cochrane)perjantai 12. heinäkuuta 2024

Rapu22°

Päivän Saabinen symboli#112 on Nainen odottamassa purjevenettä:

Kalastajan kotiinpaluu

Tämä symboli osoittaa jonkun, jolla on vahva tunne siitä, että ihanne tulee, jos vain odottaa tarpeeksi kauan. Odottaminen tuntuu melkeinpä miellyttävältä, mutta on tärkeää ettei tule riippuvaiseksi epäluotettavista odotuksista. Jos odotat koko ajan jotain tulevaisuudelta, et kiinnitä riittävästi huomiota menneisyyteen tai niihin asioihin, joita sinulla jo on. Kuinka kauan olet valmis odottamaan laiturilla aluksen saapumista? Onko se jo saapunut, mutta et ole edes huomannut? Odotatko oikeissa paikoissa? Odottaa, että jotain saapuisi. Eskapistiset fantasiat, jotka tuhlaavat aikaa. Matkustaminen ja pakopaikan kaipuu. Turvallinen satama. Kaivata täyttymystä, jota ei ehkä koskaan tule. Toivotaan, että asiat jonain päivänä "tapahtuu". Mahdollisuuksien menettäminen emotionaalisen toimimattomuuden vuoksi.  (Linda Hill)

Rapu♋21° - 22°: Myötätuntoinen, hyvä mielikuvitus, idealistinen, herkkä. Saattaa rakastaa matkustamista, erityisesti vesillä. Omistautuu kodille ja perheelle. (SAG-6-PIS, CAN-1-LIB) (David Cochrane)

torstai 11. heinäkuuta 2024

Rapu21°

Päivän Saabinen symboli#111 on Primadonna laulaa oopperassa:


Primadonna

James Burgessin mukaan on erittäin mielenkiintoista, että tästä symbolista on tullut niin moniselitteinen, että ilmaisua primadonna käytetään usein satunnaisesti osoittamaan henkilön sopimatonta pinnallista itsevahvistusta. Eräs tulkinta alkuperäisestä merkityksestä on, että joku on sinnikkäästi ja ankarasti etsinyt täydellisyyttä parantaakseen itseään ja projisoidakseen parhaansa maailmaan. Emme voi todella nousta korkeimpaan mahdolliseen versioon itsestämme ilman kiihkeää itsensä kehittämistä, jonka kautta taitomme ja kykymme ovat täydellistyneet huipputasolle. Sielun jatkuva, toistuva itsensä uudelleenlöytäminen vaatii tätä täydellistymisprosessia – ja voimme tuntea olevamme sopusoinnussa sielun kanssa vain, kun pyrimme erinomaisuuteen. Tästä voimme päätellä, että erinomaisuus on sielun laatu – henkinen harjoitus. Sielun ilmaisua stimuloiva väline – tässä tapauksessa laulaminen – vaihtelee paikasta toiseen ja ajan myötä tällä hetkellä suosittujen inhimillisten arvojen mukaan. Voimme käyttää tätä keinona luoda riittävä kannustin edistymiseen. Parasta luovuuttamme rohkaisee suosio, jonka saamme, kun viritämme ajan herkästi tullaksemme yleisesti suosituiksi. Tästä seuraa, että meihin kohdistuva huomion laatu ja määrä vahvistavat ponnistelujamme. Meillä kaikilla on mahdollisuus loistaa jossain, mutta harvat täyttävät potentiaalinsa. Se on useiden asioiden huipentuma – soveltuvuus, visio, mielikuvitus, ponnistelu ja mahdollisuus esimerkiksi – ja meidän on kunnioitettava niiden kaikkien tarvetta. 

Rapu♋20° - 21°: Raikas, vilkas mielikuvitus. Kiinnostusta henkiseen filosofiaan. Puuttuu syvyyttä, realismia, kypsyyttä ja ajatuksen keskittymistä. Soveltuvuutta kaikkiin pyrkimyksiin, joihin liittyy matkustamista tai viestintää. (SAG6-PIS, GEM-12-VIR) (David Cochrane)

tiistai 9. heinäkuuta 2024

Rapu20°

 Päivän Saabinen symboli#110 on Gondolieerit laulamassa serenadia:


Gondolieeri

Tämä symboli kuvaa romanssin, laulamisen, serenadien nautinnosta – vaikka muodoltaan klisee, se on silti usein yksilölle erityinen. Tämä kertoo kyvystä irtautua sosiaalisten odotusten rajoituksista ja lähteä romantiikan virran vietäväksi. Tässä on kyse sellaisten suhteiden löytämisestä, jotka täyttävät emotionaaliset vaatimukset. Älä anna epäilyjen olla vilpittömien tunteiden tiellä. Älä kuitenkaan anna epärehellisten puheiden pettää. Romanttinen fantasia. Emotionaalinen manipulointi. Laulua ja musiikkia. (Linda Hill)

Rapu♋19° - 20°: Hyvä kauneuden taju. Älykäs. Toimii hyvin organisoidussa toiminnassa tai ryhmäprojekteissa. Huoli muiden tarpeista. Soveltuvuutta sosiaalityöhön ja taiteeseen liittyviin yrityksiin. (SCO-5-AQU, TAU-11-LEO) (David Cochrane)

Rapu19°

 Päivän Saabinen symboli#109 on Pappi vihkimässä nuortaparia:


Vihkiminen

Linda Hillin mukaan tämä symboli kertoo kyvystä tai välttämättömyydestä tuoda ihmiset yhteen, jotta he voivat nauttia, kasvaa ja oppia toisiltaan. Osoittautuu, että sydämen ja mielen yksinkertaisimmat ilmaisut on usein tunnustettava rituaalisessa esityksessä, jotta koemme, että nautimme yhteiskuntamme tavoista ja perinteistä. Tarvitaan korkeamman voiman siunauksen tunnetta. Riippumatta siitä, onko kyseessä todellinen "avioliittoseremonia" tai jokin muu sidosrituaali, ihmisten täytyy kokoontua yhteen tekemään sitoumuksia ja lupauksia toisilleen. Pyhitetty yhtenäisyys. Uskollisuuden ilmaisut, pyhät lupaukset. Seremoniat. Kielteisenä vakiintuneiden sääntöjen jäykkä noudattaminen sellaisten tapojen kustannuksella, joilla on suurempi henkilökohtainen merkitys. 

Rapu♋18° - 19°: Hyväluontoinen. Soveltuvuutta tieteeseen tai liiketoimintaan. Omavarainen, innovatiivinen, spontaani. Paneutuu olennaisiin ideoihin eikä tuhlaa aikaa pinnallisiin yksityiskohtiin. (SCO-5-AQU, ARI-10-CAN) (David Cochrane)

maanantai 8. heinäkuuta 2024

Rapu18°

Päivän Saabinen symboli#108 on Kana kuopii maata löytääkseen poikasilleen ravintoa:


Kanat

Dane Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa käytännön huolenpitoa jokapäiväisestä ravinnosta, joka on välttämätön toiminnan ylläpitämiseksi. Jokainen äiti on alun perin vastuussa jälkeläistensä ruokinnasta, ja kaikki toiminta, johon ihminen on vuodattanut energiaansa, ovat hänen symbolisia lapsiaan. Hänen on ruokittava heitä yhteisönsä "maaperästä" kerätyllä sosiaalisella aineella ja seurattava huolestuneena niiden kehittymistä. 

Rapu♋17° - 17 1/2°: Intuitiivinen, filosofinen näkemys elämästä. Korkeat hengelliset ihanteet. Vastuullinen ja uskollinen. (LIB-4-CAP, PIS9-GEM) 

Rapu17 1/2° - 18°: Intuitiivinen, filosofinen näkemys elämästä. Korkeat hengelliset ihanteet. Omaperäinen ja kekseliäs mielikuvitus. Antelias ja avulias muille. (SCO-5-AQU, PIS-9-GEM) (David Cochrane)

sunnuntai 7. heinäkuuta 2024

Rapu17°

Päivän Saabinen symboli#107 on Verso kasvamassa tietoisuuteen ja elämään:


Versot

Jokin alkaa siemenestä ja kasvaa, kunnes siitä tulee jotain luotettavaa ja vahvaa. Joskus saatat tuntea, että et kasva tai kehity kunnolla, saatat olla tyytymätön havaittuihin epäonnistumisiin. Asioiden kehittyminen vie aikaa, ja kiirehtimisen sijaan niitä on ruokittava kehittyäkseen. On tärkeää aloittaa pienestä ja kasvattaa, lannoittaa ja kastella, jotta asiat kasvavat ja kukoistavat. Muista, että pienet ja tasaiset alut voivat johtaa kauniiseen kukintaan. Tämä voi viitata raskauteen tai uuden idean syntymiseen. Raskaus, synnytys ja varttuminen. Elämän puu. (Linda Hill)

Rapu♋16° - 17°: Hyvä liike-elämässä tai politiikassa. Soveltuvuutta myös tieteeseen. Ideoita resurssien, rahan ja tavaroiden sosiaalisesta jakautumisesta ja järjestämisestä. Hän työskentelee lujasti toteuttaakseen ideansa. (LIB4-CAP, AQU-8-TAU) (David Cochrane)

Vanhat blogit löytyvät alla olevien hakusanojen kautta ja etusivun Saabiset symbolit linkkiluettelosta, sekä arkistosta. 

lauantai 6. heinäkuuta 2024

Rapu16°

Päivän Saabinen symboli#106 on Ihminen katsomassa neliön sisällä olevaa hyvin vanhaa tekstikääröä:


Tekstikäärön tutkiminen

James Burgessin mukaan saavutamme tavoitteemme selkeällä visiolla ja yksityiskohtaisella suunnitelmalla. Ei ole olemassa mitään eettistä tasoa, johon aika tai paikka eivät vaikuttaisi, ei ole mitään absoluuttista hyvyyden tai totuuden mittaa. Nämä ovat pikemminkin ihanteita kuin käytännöllisiä toimintamalleja. Jokainen meistä kasvaa kohti sitä ihannetta, jonka itse valitsemme, ja kehittää osaamista olla se, mitä haluamme olla. Joka päivä silmiemme edessä kulkevat kohtaukset ja skenaariot herättävät meissä älyllistä vastakaikua, ja on hyödyllistä käyttää näitä dramatisoituja elämäntilanteita ikään kuin ne olisivat peilejä, jotka heijastavat takaisin meille keitä olemme ja mitä teemme. Me kirjoitamme käsikirjoituksen omaan elämädraamaamme. Ohjaajina ilmaisemme tunteitamme siitä, mitä arvostamme, ja näyttelijöinä dramatisoimme näitä tunteita. Mestarillinen näyttelijä on vakuuttava, koska hän on vakuuttunut; hän antaa itsensä, ruumiin ja sielun, syvästi esitykseensä. Silti aika ajoin on viisasta irrottaa itsemme nykyisistä toiminnoistamme. Meidän on katsottava käsikirjoitusta uudelleen ja tutkittava realistisesti, noudatammeko sitä, jottemme menettäisi juonta. Tätä suunnitelmaa vastaan ​​tarkastamme kuinka hyvin pärjäämme katsomalla elämän peiliin. Henkilökohtainen hallinta perustuu selkeään näkemykseen ja tiettyyn yksityiskohtaiseen suunnitelmaan. Ilman tavoitetta ihminen ei todennäköisesti pääse turvalliseen satamaan kuten ei laivakaan ilman peräsintä. Todellinen itsetietoisuus edellyttää, että ajattelemme itseämme muiden silmin ja seuraamme havaintojamme jatkuvasti tutkiskelemalla ja säätämällä toimintaamme sen mukaisesti. Tilanteiden hallinnan oppiminen voittaa rajoituksemme ja siten henkilökohtaiset suunnitelmamme koordinoidaan suuremmassa suunnitelmassa. Tästä syntyy suuri syveneminen – kun opimme luottamaan siihen, että elämä tarjoaa meille paljon enemmän kuin olisimme voineet kuvitella. Tyypillisesti henkilökohtaisen kokemuksen syvällisemmän tarkoituksen saa selville intuitiivisesti menemällä käsikirjoituksen tuolle puolen.

Rapu♋15° - 16°: Mietteliäs, puolueeton elämänkatsomus. Kypsä, kunnioitusta herättävä, asiallinen tapa suhtautua muihin. Kyky tulla toimeen yleisön kanssa. Kyky kovaan työhön, sitkeyttä. (LIB-4-CAP, CAP-7-ARI) (David Cochrane)

Vanhat blogit löytyvät myös hakusanoilla ja etusivun Saabiset symbolit linkkiluettelosta, sekä arkistosta. 

Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset