tiistai 30. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#250

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa yhteiskunnan pyrkimyksiä dramatisoida sen suuruutta, mitä se tarjoaa kunnianhimoiselle henkilölle. Sivilisaatio prosessina vaatii yksilöiden rohkaisua käyttämään elinvoimaansa saavutusten tavoittelemiseen, mikä, vaikka täyttää yksilön kunnianhimoa ja ahneutta, tuottaa kuitenkin erilaisia muotoja niin sanotusta edistyksestä.

Tämä symbolien sarja viittaa pääasiassa pyrkimykseen edistyä "inhimillisillä, aivan liian inhimillisillä" kasvupoluilla. Tämä on 50. viiden sarjan viimeinen symboli. Näemme siinä kuinka sosiokulttuuriset voimat toimivat dramatisoinnilla ja propagandalla. Tuloksena on aivan liian usein pakotettu kasvu. 

Kultakutri

Jousimies♐10° Kultakutrinen onnen jumalatar

Sinulle tarjotaan tilaisuutta, josta ei voi kieltäytyä, ja joka on kohtuullinen palkinto vaivoistasi. Impulssien esiin tuomista. Opittava erottamaan todellisuus ja teatteri toisistaan. Ihmettelyn kykyä. Elämään luottamista. 


Avainsana on PALKKIO. 


Kielteisenä - propaganda. Tavoitella jatkuvasti jotain, joka osoittautuukin tyhjäksi. 


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen- aito-erikoistuva-sosiaalinen-inspiroitunut.


50. Viiden sarja on nyt esitelty:


Sarja 50


maanantai 29. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#249

Tämä symboli kuvaa tarvetta, missä tahansa sosiaalisessa tilanteessa auttaa vähemmän kehittyneitä heidän ongelmiensa hallinnassa, jotka yhteiskunta edellyttää jäseniltään. Portaikko ei ole luonnollinen vaikeus hyvin pienelle lapselle. Sosiaalinen ja kulttuurinen elämä ei ole "luonnollinen". Lapsia tulee ensin opettaa esimerkillä ja sitten auttaa häntä matkiessaan niin hyvin kuin pystyy aikuisen käyttäytymiseen. Portaiden kiipeäminen on vain esimerkki yleisestä prosessista. Joka sukupolven on osallistuttava opettamaan seuraavalle yksinkertaisimpiakin sosiaaliseen olemassaoloon tarvittavia taitoja. 

Edellisessä viiden sarjan neljännessä symbolissa#244 näimme vanhempien kannustavan pientä lasta kävelemään. Kävely on ihmisen luonnollinen toiminto; portaiden kiipeäminen on rakennuksen edellyttämä taito ja siten sivilisaation tuote. Tässä kuvataan sosiaalista huolta yhteiskunnan vähemmän kehittyneitä jäseniä kohtaan. (Rudhyar).

Äiti ja lapsi portaissa Kuvapankkikuva muokattu


Jousimies9° Äiti pienokaisineen portaikossa

Jonkun täytyy auttaa kokemattomampia tai hitaammin kehittyviä voittamaan vastuksia ja puolustautumaan. Itse olet tilanteessa joko auttajana tai autettavana, tai kuuntelet sisäistä äitiäsi, joka ohjaa sisäistä lastasi. Sisäisen lapsen tarpeiden kuuntelemista. Seurata valppaana, mitä toiset tarvitsevat. Valmiina palvelemaan. 


Avainsana on KASVATUS


Kielteisenä - uupumusta liiallisista velvollisuuksista. 


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen- aito-erikoistuva-sosiaalinen-vastuuntuntoinen.


sunnuntai 28. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#248

Rudhyarin mukaan symboli kuvaa alkemiallista tulta, joka sekä puhdistaa että muuttaa ihmisen sisäistä olemusta. Psyyken syvimmissä kerroksissa toimivat voimat, jotka omalla tavallaan vastaavat ulkoiseen stimulaatioon. Alkemiallinen prosessi jatkuu, yleensä tietoisen egon sitä huomaamatta, kunnes käy ilmeiseksi, että eräänlainen muutos on tapahtunut ja tietoisuuden ja elämän vastareaktioden uusi taso on saavutettu. 

Tässä viiden sarjan kolmannessa symbolissa käsittelemme sekä ihmisen kasvun perusrytmiä että reaktiota yksilöllisempiin kokemuksiin, jotka herättävät tunteita. Ihmisen luonteen olemus muuttuu, jonka perusteella voidaan ottaa uusi askel. Symboli kiinnittää huomiomme sisäisiin muutoksiin. Meidän on tiedostettava niitä. 

Rodoniitti kuva Jalokivien maailma kirjasta

Jousimies♐8° Maan uumenissa syntyviä kallioita

Elämään tulee uusia asioita, jotka tulevat syvältä mielen ja sielun sopukoista. Tämä uuden ja merkittävän tietoisuudentason löytyminen johtuu sisäisistä luonnollisista muutoksista. Syvällinen perusteellinen muutos. Vanhojen arvojen väistymistä. 


Avainsana on RAKENNE.  


Kielteisenä - etenemistä ennen kuin palaset ovat asettuneet paikoilleen. Sisäistä rauhattomuutta. 


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen- aito-erikoistuva-sosiaalinen-vastaanottavainen.


lauantai 27. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#247

Suuren symbolikirjan mukaan Amor, Cupido, kreikkalaisten Eros kuvaa äkkiä heräävän, iloittelevan ja kiusoittelevan rakkauden ruumiillistumaa. Symboli kuvaa yksilöllisen romanttisen rakkauden kaipuun heräämistä. Toisin kuin edellinen, tämä symboli viittaa siihen, mitä voidaan kutsua henkilökohtaiseksi initiaatioksi ihanteellisen rakkauden kautta. Ihanteellinen rakkaus ei suinkaan liity sosiaaliseen arvoon, vaan sillä on taipumus korottaa yksilöllisiä ominaisuuksia, sillä se ylistää sitä, mikä näyttää pystyvän täyttämään koskettavat ja usein tiedostamattomat tarpeet. Sellainen rakkaus on projektio animasta tai animuksesta. Kuvia, jotka tavallaan täydentävät rakastavan ulkoista luonnetta. Se on subjektiivinen tapahtuma, joka pyrkii tuomaan rakastuneelle kriisin tai emotionaalisen kaaoksen. 

Tämä viiden sarjan toinen symboli on suora vastakohta "krikettipelin" symbolille. Voimakkaasti romanttinen rakkaus ei tunne sääntöjä ja jättää huomiotta kollektiivisen tarkoituksen tai järjen sanelut. Silti se voi tuoda yksilöön sellaisen tunteen intensiteetin, jota mikään ryhmäyhteenkuuluvuus ei ainakaan tavallisella sosiaalisella tasolla voi herättää. (Rudhyar).

Amorin nuoli


Jousimies♐7° Amor koputtelemassa ovella

Amor pyytää päästä sisään. Sydämesi ympärillä olevat esteet ja aidat estävät häneltä ehkä sisäänpääsyn, mutta pystytkö vastustamaan kauaa? Sydämen ja oven avaaminen voivat avata uusia mahdollisuuksia ja tuoda uusia ystävyyssuhteita. Rakkauden toivottaminen tervetulleeksi kunnioittavasti. Löytää itsestään uusia positiivisia piirteitä, kun on toisen ihmisen rakkauden kohteena. 


Avainsana on VIEHÄTYSVOIMA


Kielteisenä - odottaa tekemättä aloitteita. Tunteiden torjumista, koska pelkää itsenäisyyden menettämistä. Sitoutumisen pelkoa


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen- aito-erikoistuva-sosiaalinen-herkkä.


perjantai 26. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#246

Rudhyarin mukaan symboli kuvaa taidon kehittämistä yhteisiä tavoitteita testaavissa ryhmätilanteissa. Jokainen yhteiskunta rakentuu ihmisryhmien väliselle vuorovaikutukselle, jokaista ryhmää yhdistää ainakin väliaikainen tavoite. Yksittäiselle henkilölle ryhmän sisällä on määrätty erityinen rooli näytelmässä; ja tiettyjä sääntöjä on noudatettava. Peli opettaa paitsi henkilökohtaista taitoa myös oikeudenmukaisuutta ja yhteistyötä. Siellä missä tämä symboli löytyy, korostuu yksilöllisen tahdon tai ego-tahdon tekeminen kollektiivisten kulttuuristen mallien alaiseksi. Jousimiehen♐ asteluvuissa 1° - 15° (Näytös 17. Abstraktio) on useita symboleja, jotka liittyvät peleihin tai ryhmärituaaleihin, koska ne on "irrotettu" ( “ab-stracted”) jokapäiväisestä sosiaalisesta käyttäytymisestä ja niitä käytetään kasvattavina keinoina kehittää ryhmätietoisuutta ja yksilöllistä vastuuntuntoa ryhmää kohtaan. 

Tämä on 50. viiden sarjan ensimmäinen symboli. Se viittaa ryhmä solidaarisuuden kehittämisen tärkeyteen.

Kriketin peluu


Jousimies♐6° Krikettipeli

Ei itse peli ole tärkeää vaan se, miten peliä pelataan. Olet ehkä voimakkaasti mukana tilanteessa ja palkinnot jaetaan rehellisyyden perusteella, vaikka aluksi olisi joutunut jollakin lailla uhrautumaan. Kykyä keskittyä tehtävään tyynesti kiireen ja sekasorron keskellä. Sääntöjen noudattaminen. 


Avainsana on REHTIYS


Kielteisenä - vaikeutta näyttää aitoja tunteita. Keskittymiskyvyn puutetta


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen- aito-erikoistuva-sosiaalinen-kokeileva.


Tämä symboli aloittaa uuden, sosiaalisen tason viiden sarjan:Sarja 50

torstai 25. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#245

Tämä symboli kuvaa tasapainoista ja viisasta lähestymistapaa olemassaoloon, joka perustuu tiedostamattomien tekijöiden ja niiden toiminnan selkeään käsitykseen. Pöllö on aina ollut viisauden symboli, ja sen huudahduskutsu on herättänyt elämän salaperäisiä ja piilotettuja elementtejä. Pöllö toimii selkeästi olemassaolon yöpuolella. Hänen silmänsä näkevät sen, mitä muut eivät yleensä huomaa. Hän edustaa sitä tietoisuutta, joka on aktiivinen siellä, missä elämän prosessit jäävät yleensä henkilökohtaisen egon ja sen älyn huomion ulkopuolelle.

Tämä on viiden sarjan viimeinen viidestä symbolista. Se ehdottaa mahdollisuutta kehittää viisautta tragedioiden ulkopuolella, rauhaa ja tasapainoa konfliktin ulkopuolella. (Rudhyar).

Pöllö puun oksalla


Jousimies♐5° Yksinäinen vanha pöllö suuren puun oksalla

Tarvitset ehkä viisaita neuvoja, joko ulkopuoliselta iäkkäämmältä henkilöltä tai sisäisestä viisauden lähteestä. ”Vanha pöllö” näkee kaikki sellaisetkin asiat, jotka jäävät herkästi toisilta huomaamatta. Käyttäytymällä samalla tavalla voit tuntea itsesi yksinäiseksi, mutta ehkäpä tarvitset juuri tätä. Itsekunnioitus. Viisaus ja voima. 


Avainsana on NORMAALIUS.  


Kielteisenä - kieltäytyä omahyväisesti tarjotusta neuvosta. 


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen-aito-erikoistuva-fyysinen-inspiroitunut.


Sarja 49 on nyt esitelty:


Sarja 49

keskiviikko 24. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#244

Rudhyarin mukaan symboli kuvaa yliluonnollisten voimien apua kasvukriisien aikana. Jokaisen elävän organismin on kehityksensä varhaisessa vaiheessa yritettävä voittaa gravitaatiovoima tai pikemminkin oppia käyttämään sitä elämänsä tarkoituksen täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa kriittisen kasvutilan läpikulkua - vapauden, voiman ja yksilöllisyyden kasvua, koska "kävely" symboloi aina itsensä aikaansaamaa edistystä. Tällaisessa kriisissä yksilöä ei jätetä yksin. Joku kehittyneempi voima tai "äly" tarkkailee, rohkaisee ja antaa esimerkkejä seurattavaksi. 

Kuten tavallista, tämä viiden sarjan neljäs symboli antaa vihjeen tekniikasta. Se antaa kuvan olosuhteista, joissa konfliktin ratkaiseminen voidaan varmistaa, olipa kyseessä sitten  orgaaninen, persoonallinen tai ylipersoonallinen kehittyminen. 

Kävelemään opetteleva lapsi


Jousimies♐4° Pikkulapsi opettelee kävelemään

Alat ehkä opetella jotain uutta asiaa, joka on sinulle yllättävän vaikeaa, vaikka oletkin kokenut monenlaisia asioita. Tarvitset kärsivällisyyttä ja etenemistä askel askeleelta. Ympärilläsi saattaa olla ihmisiä, jotka eivät ota vakavasti yrityksiäsi, mutta vaivannäkösi palkitaan. Kannustuksen antamista ja saamista. Menestystä. Vaistonvaraista päättäväisyyttä. 


Avainsana on YKSILÖLLISYYS.  


Kielteisenä - luottaa hallitsemattomiin kykyihin tai aloitekyvyn puutetta. Odottaa itseltä tai toisilta heti täydellistä suoritusta. 


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen- aito-erikoistuva-fyysinen-vastuuntuntoinen.


tiistai 23. marraskuuta 2021

Saabinen symboli#243

Tämä symboli kuvaa konfliktin transsendentista ritualisointia. Sosiokulttuuriselle elämälle olennaista on ihmisen luonnollisen aggressiivisuuden muuntaminen useimmissa olemassaolon ehdoissa. Monilla rituaaleilla, urheilulla ja peleillä ei ole muuta perustavoitetta. Shakissa symboloivat monimutkaiset energiatyypit, jotka yhdessä muodostavat  kuusi erilaista nappulaa - kuningas, kuningatar, lähetti, ratsu, torni ja sotilaat. Valon ja pimeyden välinen taistelu Yang- ja Yin-voimat on ritualisoitu. Kummallakin pelaajalla on 16 nappulaa, jotka yhdessä muodostavat ”armeijan” mustan ja valkoisen. Armeija pyrkii voittamaan vastapuolen armeijan. Tavoitteena on saattaa vastustajan tärkein nappula, kuningas (ego- tietoinen minä) , hyökkäyksen kohteeksi eli shakkiin niin, ettei vastustajalla ole laillista siirtoa sen torjumiseksi. Pelaajan, joka saavuttaa tämän tavoitteen, sanotaan ”tehneen matin” vastustajansa kuninkaasta ja matin tehnyt pelaaja on voittanut pelin. Dualistisessa maailmassa tällainen polarisoituneiden voimien välinen kilpailu on kaikkialla läsnä. Shakkipeli kouluttaa pelaajia olemaan objektiivisempia, varovaisempia, tietoisempia kokonaisista tilanteista – ja vähemmän impulsiivisia ja päättäväisiä pikkuasioissa.

Tämä viiden sarjan kolmas symboli käsittelee konfliktia, mutta ryhmäkulttuurin ja psykologisen symbolisoinnin tasolla. Se tuo objektiiviseen tietoisuuteen ihmisten välisen vuorovaikutuksen perustodellisuudet.


Shakkinappulat pelilaudalla 

Jousimies♐3° Kaksi shakinpelaajaa

Tämänhetkisessä tilanteessa pitäisi olla ehkä harkitsevampi ja varovaisempi, ottaa huomion laajemmat näkökulmat. Impulsiiviset harkitsemattomat valinnat ovat riskialttiita. Pitäisi suunnitella seuraavia siirtoja. Nähdä kokonaisuus useiden siirtojen päähän. Keskittymiskyky.  


Avainsana on KYKY


Kielteisenä - luottaa pelkkään onneen. Aliarvioida vastustajan taitoja ja suunnitelmallisuutta. 


Astrologinen kaava on yang-käytännöllinen- aito-erikoistuva-fyysinen-kokeileva.


Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset