torstai 31. elokuuta 2023

Saabinen symboli#159

Päivän Saabinen symboli#159 on Ekspressionistinen taiteilija työssään. Symbolin avainsana on KOKEILU. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍9. asteessa (8° - 9°). Tulevaisuuteen suuntautunut luovuus.


Taiteilija


Meidän on hyväksyttävä, että inhimillisen mahdollisuuden laajentaminen on jossain määrin epävarmaa. Voimme aina löytää oikeutetun tavan vakiinnuttaa itsemme tovereidemme kanssa ilman itsepetosta tai hämmennystä, mutta siihen sisältyy kokeilu – yritys ja erehdys -prosessi. Jokainen meistä on ainutlaatuinen, mutta me matkimme käyttäytymistä, tapoja ja mielipiteitä sopeutuaksemme joukkoon. On erittäin tärkeää, että sosiaalisesta paineesta huolimatta yksilöllinen omaperäisyytemme tulee näkyä. Muuten antaudumme perinnöllisten tai lainattujen ideoiden täydelliseen, jatkuvaan sekaannukseen, jotka kuvaavat heitä – joukkoamme – ei meitä. Otamme riskin, että aito persoonallinen ilmaisumme saattaa olla liian outo tavallisille massoille. Silloin ilmaisumme ainutlaatuisuus pikemminkin karkottaisi kuin houkutteli. Silti luovuus on olemuksensa ainutlaatuisuuden vuoksi aina poikkeama vakiintuneista normeista ja odotuksista, joten se häiritsee ja kohtaa hyvin todennäköisesti vastustusta. Temppu on löytää tapa saada muut mukaan niin, että heidän omat luovat kykynsä vapautuvat vastauksena meidän luovuuteen – ikään kuin aloitetaan ystävällinen haaste nähdä, kuka voi ohittaa toisen omaperäisyydessään. Tätä yritetään usein helpommin ja menestyksekkäämmin, kun avaamme sisäisen itsemme esteettisemmän tai henkisemmän puolen. Tämä puolestaan laukaisee oman pehmeämmän puolemme ja tyypillisesti myös yhteistyökumppaneidemme ja ystäviemme ainutlaatuisen inspiraation. Ihmismielen laajeneminen ja siitä johtuva voimien laajeneminen riippuu halukkuudestamme kokeilla uusia ideoita – "futuristisia piirustuksia". Tämä voi johtaa suurempaan hyväksyntään tai voi johtaa todelliseen hylkäämiseen; elämä on riskialtista ja sen kanssa on elettävä. (James Burgess)

keskiviikko 30. elokuuta 2023

Saabinen symboli#158

Päivän Saabinen symboli#158 on Ensimmäinen tanssitunti. Symbolin avainsana on TUKI/APU. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍8. asteessa (7° - 8°). Tarvitsemme opetusta itsemme täydentämiseksi; kehittyessämme voimme auttaa muita opettamaan. Lahjakkuus tulee esille vasta harjoittelemalla, itsekurilla ja keskittymällä.


Tanssitunti

Kehittyessämme saamme entistä enemmän ymmärrystä siitä, keitä olemme. Itsen ainutlaatuisuus tarkentuu ajan myötä. Silti aika ei itse muokkaa meitä, vaan kohtaamamme tapahtumat, erityisesti haasteet. Kokeilut ovat välttämättömiä prosesseja, jos haluamme herättää sisällämme innostuksen jatkaa tehokasta harjoittelua. Elämän tanssi sisältää äärettömät versiot sen rytmistä ja tarjoaa rajattomasti muunnelmia melodiansa teemasta – eikä mikään ole erityisen parempi kuin toinen paitsi yksilön korvaan. Tarvitsemme apua virittääksemme itsemme ja päästäksemme omaan rytmiin ja melodiaan, tarvitsemme siihen apua – me kaikki tarvitsemme apua. Tämä kuva osoittaa oikein auttajan roolin: he vain auttavat meitä oppimaan tanssimaan paremmin. Voimme nähdä sen korkeana yhteistyönä. On aina merkittävä ero siinä, mitä saavutamme ja mitä voisimme saavuttaa henkilökohtaista osaamista edelleen kehittämällä. Jokainen meistä on henkisesti varustettu erityisillä taidoilla edistää henkilökohtaista huippuosaamista. Ohjaajan tehtävänä on stimuloida tehokasta pyrkimystä tunnistamalla ja rohkaisemalla yksilön erityisiä kykyjä kohti suurempaa itsensä toteuttamista. Jos haluamme olla täysin yhteydessä toisiin ja heidän toiveisiinsa ja unelmiinsa, henkisiin pyrkimyksiinsä ja ymmärryksen tarpeeseen, päätämme ryhtyä jaloon tehtävään itsensä täydentämiseksi. Kun kehitymme kohti omaa täydellisyyttämme, voimme paremmin auttaa muita. Tämä voidaan joskus tehdä varsin kevyesti – ja voimme iloisesti hyväksyä oman sopimattomuutemme. Silti on parempi olla antamatta tällaisen satunnaisen lähestymistavan rappeutua elämänpoluksi – koska se ei johda meitä mihinkään.  (James Burgess)


tiistai 29. elokuuta 2023

Saabinen symboli#157

Päivän Saabinen symboli#157 on Haaremi. Symbolin avainsana on RAJOITUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍7. asteessa (6° - 7°). Jos pääset mustasukkaisuuden, pöyhkeyden ja intohimon yläpuolelle, tilanteesi voi parantua.


Haaremi, made by Wombo

Keskittyäksemme olennaiseen meidän on eristettävä itsemme tungettelulta. Haaremin jäsenet ovat ankarasti hillittyjä, mutta tämän pakotetun energioiden säilyttämisen ei tarvitse tulla perusihanteista luopumista. Mitä tahansa periaatteita puolustammekin, niiden on oltava olosuhteista riippumattomia, tai ne eivät ole periaatteita. On olemassa luonnollinen toveruus muiden samalla tavalla rajoittuneiden kanssa, mutta tämä yhteys perustuu kuitenkin pienempiin arvoihin. Meidän on varottava vahvistamasta itsesääliämme viettämällä aikaa vain niiden kanssa, jotka ovat samassa vaikeassa tilanteessa kuin me. Tämä merkitsee itsensä pettämistä hetkellisen helpotuksen vuoksi. Jokaista tilannetta on tarkkailtava huolellisesti, jotta se pysyy toipumisen ja helpotuksen lähteenä, ei motivaationa itsensä vuoksi. Todella rohkea henkilö ilmaisee täydellisen piittaamattomuuden rajoituksista ja hylkää ehdot hinnalla millä hyvänsä. Periaateasioissa ei voida tehdä kompromisseja. Jotta voimme saavuttaa täyden potentiaalimme elämässä, tulla parhaaksi kuviteltavissa olevaksi versioksi itsestämme, meidän on taisteltava voittaaksemme. Tämän tietäen opimme ottamaan vastaan näennäiset rajoitteet haasteina, jotka ovat ehdottomasti välttämättömiä taistelun olemassaololle. Meillä kaikilla on runsaasti esimerkkejä, joissa kovan kurin asettamat rajoitukset laukaisevat suuria parannuksia luonteen kehityksessä. Tietyt tilanteet eristävät meidät elämästä, jotta voimme paremmin keskittyä käsillä olevaan vaikeaan tehtävään. Armeija on yksi esimerkki, pappeus toinen. Vetäytyminen yhdestä todellisuuden näkökulmasta on keino ymmärtää se uudelleen toisessa – ja jotkut meistä tarvitsevat tämän tason rajoituksia, muuten emme yksinkertaisesti voi keskittyä tai edes löytää sitä, mikä on meille tärkeintä. Voimme siis olettaa, että se, mikä meitä tällä hetkellä rajoittaa, on olemassa vain kasvumme tukemiseksi ja jatkuu vain, kunnes olemme kehittäneet voiman tai mielikuvituksen päästäksemme siitä irti. Vastus vain lisää sitkeyttä; niin opimme antautumaan totuudelle, josta meidän on joskus taisteltava. (James Burgess)

maanantai 28. elokuuta 2023

Saabinen symboli#156

Päivän Saabinen symboli#156 on Karuselli. Symbolin avainsana on KIERTOKULKU. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍6. asteessa (5° - 6°). Rentoutuminen on arvokas tapa kehittää luovuutta ja ottaa uusi suunta elämässä. Aktiivisten jaksojen palaaminen yhä uudestaan.


Karuselli


sunnuntai 27. elokuuta 2023

Saabinen symboli#155

Päivän Saabinen symboli#155 on Ihminen uneksii keijukaisista. Symbolin avainsana on TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍5. asteessa (4° - 5°). Unet sisältävät sekä sisäisiä että ulkoisia kokemuksiaMitään uutta ei synny ilman unelmia. Mikä on mahdollista mielikuvitukselle, on mahdollista myös joskus saada konkreettiselle tasolle.


Keijukaisia metsässä

Tämä on viiden sarjan#31 ja ilmaisun VAKAUMUS viimeinen symboli:
Kun tulemme oppimaan, mikä on tärkeintä elämässämme (#151), heräämme pyhyyteen (#152) ja tunnemme ei-fyysisten valo-olentojen suojelun (#153). Juuri kehittämällä vapautta ennakkoluuloisista henkisistä rakenteista ja uskomuksista (#154) avaudumme todellisuuden hienovaraisempiin ulottuvuuksiin (#155). (James Burgess)


lauantai 26. elokuuta 2023

Saabinen symboli#154

Päivän Saabinen symboli#154 on Musta lapsi leikkimässä valkoisten lasten kanssa. Symbolin avainsana on LÄHEISYYS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍4. asteessa (3° - 4°). Kaikki ennakkoluulot ovat pelkopohjaisia, hyvin sopeutunut ihminen edistää suurempaa yleismaailmallista läheisyyttä.  Maailmanlaajuinen veljeyden aate. Ennakkoluulojen voittaminen.


Lapset leikkimässä, Kuvapankkikuva


Jokaisella on oma erityinen tapansa olla mitä on; tätä on kunnioitettava. Elämän onnistumisesta nauttimista edesauttaa kyky ylläpitää omaa ainutlaatuisuuttamme ja tunnistaa muiden ainutlaatuisuus monenlaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Sen sijaan, että etsisimme eroja mahdollisen jännityksen ja kilpailun syynä, voimme oppia arvostamaan niitä elämämme rikkauden lähteenä. Todellakin, ilman tällaisia eroja emme voi saavuttaa tietoisuutta siitä, keitä todella olemme, emmekä siten koskaan ole täysin tyytyväisiä itseemme. Mitään yksittäistä luonteen puolta ei tarvitse sulkea pois itsearvioinnista tai ryhmän hyväksymisestä. Tämä symboli kuvaa, kuinka ryhmä nuoria valkoihoisia ilmaisee hyväksynnän melko helposti. Tällä lempeällä käytöksellä kaikki kasvatetaan. Lapset vahvistavat luonnollisella tavallaan, että on parempi leikkiä kenen tahansa ystävän kanssa kuin olla leikkimättä kenenkään kanssa. Tämä intuitiivinen tieto viedään siihen pisteeseen, että he tuntevat niin helposti empatiaa jonkun ulkopuolelle jäävään kohtaan ja usein kutsuvat heidät mukaan, ottamatta huomioon merkityksettömiä tausta- tai ulkomuotoeroja. Ennakkoluulot ja rotuviha ovat indikaattoreita yksilön sopeutumiskyvyn puutteesta – todiste psykologisesta sopeutumattomuudesta. Ihmissuhteilla ei ole oikeutettuja rajoja, ja mikä tahansa dogmien pakottaminen, joka loisi jakautumista läheisyyden sijaan, on väärä. Kaikki ennakkoluulot perustuvat pelkoon. Hyvin sopeutuneen aikuisen aito, rauhallinen asenne edistää läheisyyttä – ja kuitenkin niin harvat aikuiset pystyvät säilyttämään tämän yksinkertaisen ymmärryksen, joka ei koskaan tule edes lasten mieleen, saati sitten vaivaa heitä. (James Burgess)

perjantai 25. elokuuta 2023

Saabinen symboli#153

Päivän Saabinen symboli#153 on Kaksi suojelusenkeliä. Symbolin avainsana on TURVALLISUS. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍3. asteessa (2° - 3°). Tunnemme olomme turvalliseksi, kun pidämme elossa varmuutta siitä, että enkelit suojelevat meitä.  Yhteys sisäiseen ohjaajaan. Näkymätön suojelu. Turvallisuudentuntu.


Kaksi suojelusenkeliä

Ihmisen luonteessa on voimaa, josta tulee henkisen asemamme tunnusmerkki. Se vetää resursseja ja olentoja kohti meitä, jotta voimme helpottaa kaikkien hyvien asioiden yksinkertaista ja johdonmukaista lähentymistä, jotta voimme vaikuttaa olosuhteisiimme. Periaate havainnollistaa, kuinka korkeamielisyys tuottaa erittäin miellyttävää tulosta. Tämä symboli osoittaa, että voimme saavuttaa varmuuden vakaumuksesta, mikä mahdollistaa unelmien täyttymisen. Olemme turvassa ja tunnemme olevamme turvassa pitäen elossa varmuutta siitä, että enkelit suojelevat etujamme. Muutamme aina tukeaksemme sielun ulottuvuutta – joten elämme ikuisia arvoja elämässämme ja saamme palkintoja suhteestamme enkelivoimiin – mitä kuvittelemmekin niiden olevan. Kaikki turha teeskentely heikentää näiden voimien tehokkuutta, aivan kuten itsetärkeys paljastaa sekä kyvyttömyytemme luottaa että tietämättömyytemme siitä, mitä enkelit ovat ja kuinka he toimivat hyväksemme. Pohjimmiltaan on olemassa perinteisiä taivaallisten voimien legioonia, jotka ovat valmiita olemaan avuksi. Harvat ihmiset oppivat soittamaan heille tai hämmentyvät sopivista tavoista olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Se on riittävän yksinkertaista – meidän on uskottava niihin itsemme korkeampina puolina ja siihen, että ne vastaavat vetoomukseemme. Silti heidät on kutsuttava, jotta he voivat toimia, joten meidän on osattava rukoilla. (James Burgess)

torstai 24. elokuuta 2023

Saabinen symboli#152

Päivän Saabinen symboli#152 on Pystyssä oleva valkoinen risti. Symbolin avainsana on YLISTÄMINEN. Tämä universaali ajatus ilmaistaan parhaiten planeettojen kautta, jotka ovat  Neitsyen♍2. asteessa (1° - 2 °). Rohkeutta toteuttaa uskoaan myös käytännössä.


Valkoinen risti

Koulussa, töissä, perheemme ja ystäviemme kanssa meillä on todellista painetta mennä virran mukana. Kollektiivinen käyttäytyminen on voimakas kuin virtaava joki, ja meidät on määrä kantaa sen mukana, ellemme osoita moraalista rohkeutta ja rajoita minkäänlaista osallistumista mielettömään mukautumiseen. Vaatii rohkeutta poiketa valtavirrasta. Usein ensimmäinen koe liittyy uskontoon ja kulttuurietiikkaan; useimmat ihmiset ovat nopeasti ja täysin dogmien ja opin viettelemiä. Puhujat ja papit harvoin selittävät järjellä – heillä on tapana suostutella harhaanjohtavilla argumenteilla ja tunteilla. Kuitenkin jo olemassaolomme perusteella jokainen meistä on sellaisten arvojen puolestapuhuja, joiden valvojaksi meidät on asetettu. Meidän pyhä velvollisuutemme on pitää hyvää huolta uskon- ja moraalijärjestelmästämme ikään kuin se olisi lapsi. Tämä tehdään pysymällä uskollisena ja tarjoamalla tinkimätön todistus syvimmistä uskollisuuksistamme. Jos uskomme rationaalisuuteen, koodimme on oltava rationaalinen – ja meidän on haastattava kaikki, mikä ei ole loogista. Jos uskomme rakkauteen, meidän täytyy haastaa se, mikä ei ole rakkautta. Peloton suorapuheisuutemme toimii korjaajana muissa yksilöissä ja yhteiskunnassa yleensäkin. Kristuksen ylistäminen ja hänen vertauskuvansa ylösnousemuksesta on esimerkki tästä. Olimmepa itse kristittyjä tai emme, voimme silti nähdä, että tämä prosessi nostaa osallistujien pyrkimyksen yli tavallista ja keskinkertaista, ylivoimaiselle toivon tasolle. Alkuperäinen symboliikka muuttuu vuosien saatossa. Risti lisättiin myöhemmässä vaiheessa kristillisiin kuviin – muita Kristuksen symboleja ovat olleet lammas, yksisarvinen, pelikaani ja kala – mutta ylösnousemus pysyy selkeänä ja ilmeisenä. Ihmiset ylistävät nousemalla ylös. Voimme hylätä ristin, jopa Kristuksen, mutta voimmeko todella hylätä pyhyyden kohottamisen ja toivon edistää hyvyyden leviämistä? Me emme voi. (James Burgess)


Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset