maanantai 31. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#313

Tämä symboli kuvaa kykyä löytää perusluonteisia tosiasioita, joiden avulla voimme suunnitella toimintaa etukäteen. Tässä ei ole enää kyse noususta tai laskeutumisesta, vaan luonnonlaeista, joihin liittyy kausaalisia suhteita ja luonnonolosuhteiden vaihteluita. Barometri rekisteröi ilmanpainetta, ja tämän päivän paineen muutos antaa jonkin verran viitteitä siitä, millainen sää on huomenna. Tietyssä mielessä tämä on nykyaikainen tieteellinen vastine arkaaiselle enteiden ennustamiselle. Samoin eläimet kasvattavat alkusyksystä enemmän tai vähemmän paksun turkin sen mukaan, tuleeko talvesta ankarampi vai leudompi. Lähitulevaisuuden suunnittelu on mahdollista, koska potentiaali tai tulevaisuuden siemen toimii jo nykyhetken ytimessä. 

Tämä viiden sarjan kolmas symboli kertoo meille, että on tärkeintä etsiä - millä tahansa keinolla ja millä tahansa tietoisuuden tasolla - tietoa kausaalisista etenemisestä. Laajimmassa merkityksessä tämä tarkoittaa tietoisuutta syklisistä prosesseista, ja tämä sisältää myös astrologian. (Rudhyar).

Ilmapuntari

Vesimies♒13° Ilmapuntari

Sinulla on tarvetta suunnitella tulevaisuutta ja haluat tietää, mitä on odotettavissa. Koet olevasi herkkä mittari, joka vastaanottaa tulevien tapahtumien mahdollisuudet. Mittaustuloksia. Ilmapiirin herkkien muutosten rekisteröintiä. Näkemystä. 


Avainsana on ENNAKOINTI.  


Kielteisenä - muutoksen pelkoa. Muotivirtausten jatkuvaa seuraamista. 


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-henkinen-vastaanottavainen.


sunnuntai 30. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#312

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa tarvetta tunnistaa tyyppien ja kehitystasojen erot kaikkialla, missä ihmiset asuvat ja työskentelevät yhdessä. Tämä symboli viittaa ilmeisesti elämänmuotojen ja tietoisuuden evoluution nousevaan prosessiin. Se näyttää pätevän erityisesti siihen tosiasiaan, että ihmisten välillä on tasoeroja. Tasa-arvoisuuden ihannetta on tasapainotettava oivalluksella, että tasojen hierarkia on luonnollinen tosiasia. Jokaisen ihmisen tulee olla tietoinen tasosta, jolla hän on, vaikka hän pyrkiikin siirtymään korkeammalle tasolle. Hänen tulisi etsiä inspiraatiota ja esimerkkejä ja auttaa samalla alemman tason ihmisolentoja pääsemään ylöspäin. 

Tässä viiden sarjan toisessa symbolissa löydämme "nousun" symbolin, joka on vastakohta edelliselle, joka merkitsi henkisten voimien "laskua". Se varoittaa meitä tunteellisesta toiminnasta korostaa liikaa länsimaista tasa-arvoisuuttamme, joka pohjimmiltaan koskee kaikkien yksittäisten henkilöiden henkistä ydintä, joita pidetään "Jumalan poikina" tai hengellisinä monadeina. Jokainen ihminen on potentiaalisesti jumalallinen yksilönä, mutta TAJUUS on väistämätön todellisuus, joka on hyväksyttävä sosiaalis-mentaalisella tasolla.

Initation well Sintra Pixabay

Vesimies♒12° Portaikossa seisomassa ihmisiä, jotka on luokiteltu ylöspäin nousevaan järjestykseen

Ehkä sinusta tuntuu, siltä kuin etenemisesi korkeamman ymmärryksen saamiseksi olisi hidasta. Älä keskity ajattelemaan edessäsi tai takanasi olevia, se ei johda mihinkään. Hyväksy tämänhetkinen paikkasi ja odota tulevaa viisautta. Kykyä nähdä elämä eri näkökulmista. Sosiaalista edistymistä.  


Avainsana on ETENEMINEN


Kielteisenä - huolestumista sosiaalisen asemansa takia. 


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-henkinen-herkkä.


lauantai 29. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#311

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa tarvetta luottaa sisäiseen inspiraatioon ja opastukseen uuden kehitysvaiheen alussa. Tässä viitataan oleelliseen arvoon pysyä avoimena henkisten tai sieluvoimien laskeutumiseen, varsinkin kun uusi yksilöllisen toiminnan kausi on alkamassa. Yksilön ei pitäisi olla riippuvainen pääasiassa ulkoisista olosuhteista, perinteisistä ja kannustimista. Sisällä on luovaa voimaa,  jota voidaan hyödyntää, tai pikemminkin sen pitäisi antaa virrata tietoisuuteen ja käsiin, jotka kirjoittavat tai muokkaavat materiaaleja alkuperäisiin muotoihin.

Tämä on 63. viiden sarjan ensimmäinen symboli. Se viittaa yksilöllisen tietoisuuden varjoon sisäisellä, mutta kuitenkin transsendenttisella voimalla.

Inspiraatio


Vesimies♒11° Ihminen saa inspiraation

Vaikka kuinka ole pannut aivosi töihin, et ole saanut todellista opastusta. Sinun pitäisi hiljentyä ja avautua sisäisen inspiraation viesteille. Järkesi voi häiritä intuitiosi kuuntelemista. Olla luovuuden lähteellä. Inspiraatio on yhtä kuin hengen hengitystä. Mitä enemmän olet tietoinen jatkuvasta yhteydestäsi henkisiin energioihin, sitä useammin kohtaat inspiraation. 


Avainsana on HURMIO


Kielteisenä - toisten poissulkemista. Riippuvaisuutta itsestä tai jostain ulkopuolisesta. 


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-henkinen-kokeileva.


Tämä symboli aloittaa uuden, henkisen tason viiden sarjan:


Sarja 63


perjantai 28. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#310

Tämä symboli kertoo tarpeesta käsitellä ihmisiä persoonallisina eikä näyttöinä, joille projisoidaan omat unelmansa ja ihanteensa. Tässä meillä on viimeinen selvitys mentaalis-hengellisen näkemyksen ja elävän todellisuuden välisestä suhteesta, ihmisten ja heidän ilmeisesti ruumiillistuvan ihanteen välillä, "suuren rakastajakuvan" ja ihmisen rakkauden tarpeen välillä - rakkaudesta, jota hänen läsnäolonsa stimuloi ja herätti. Elokuvaruudun "tähti" ei ole todellinen henkilö. Tähden suosio hiipuu, ihminen jää. Mitä tämä suosion episodi on todella tehnyt henkilölle? Tämä on kysymys, jota voidaan soveltaa hyvin erilaisiin tilanteisiin.

Tämä viiden sarjan viides symboli tuo tietoomme ongelman, joka on perustavanlaatuinen ja joka voi kohdata meidät eri muodoissa. Henkilö vastaan arkkityyppi. Tämä voi tarkoittaa kriittistä tarvetta itsearviointiin. (Rudhyar).


Sammakkoprinssi Pixabay


Vesimies♒10° Pian ohimenevä kansansuosio

Huomaat, että et itse tai joku toinen ei olekaan ihan sitä, mitä olet ajatellut. Tässä on tärkeä oppia, että yleisön suosio ei aina vastaa todellista luonteen syvyyttä ja itsearvostusta. Ohimeneviä tilaisuuksia. Olla itselleen uskollinen. Onnen käännekohdat. 


Avainsana on HYVÄKSYMINEN


Kielteisenä - vääriä käsityksiä omasta suosiostaan


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-sosiaalinen-inspiroitunut.


Sarja 62 on nyt esitelty:


Sarja 62

torstai 27. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#309

Tämä symboli kuvaa uusien sosiaalisten arvojen dynaamista sisällyttämistä yksilöihin, jotka ovat esimerkkejä näiden arvojen henkisestä potentiaalista ja suuremmasta merkityksestä. Tämä symboli toistaa melkein Jousimiehen♐ 12°:n symbolin#252, mutta tässä viiden sarjassa sillä on hieman erilainen merkitys. Tässä tarkoitetaan vain voimakkaan symbolin elävöittämistä, sen ruumiillistumaa elävässä todellisuudessa, eli henkilössä, joka pystyy lentämään tietoisuudessa korkeimpaan henkiseen ulottuvuuteen. Arkkityypille annetaan elävä substanssi ja siivet. Kuvasta on tullut Voima. 

Tämä viiden sarjan neljäs symboli, kuten tavallista, antaa meille teknisen ehdotuksen. Uuden arkkityypin "näkeminen", uuden arvotason hahmottaminen mielellään ei riitä. Näkijästä on tultava tekijä. Persoonaton on dynamisoitu ja tuodaan esiin. Meillä näytetään tässä visio. (Rudhyar).


Eu-kotka


Vesimies♒9° Lippu muuttuu kotkaksi

Tilanteen ulkonaisesta ilmenemästä siirtymistä energisen hengen syvempiin kerroksiin. Huomaat ehkä, ettet vain tuo esille mielikuvaa vaan todellista voimaa. Tavanomaisuuden ylläpuolelle pääsemistä, nousua. Jokin suurvalta on ollut tai on esillä elämässäsi. 


Avainsana on DRAMATISOINTI.  


Kielteisenä - tuoda voimalla esiin omat mielipiteensä. 


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-sosiaalinen-vastuuntuntoinen.

 


keskiviikko 26. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#308

Rudhyarin mukaan vahanuket edustavat uuden kulttuurin arkkityyppejä. Tässä on kyse kiinteistä symboleista, joihin kulttuuri perustuu, mentaalisten arkkityyppien kanssa. Niitä säilytetään ja tarjotaan malleina, joita voidaan jäljitellä tai ainakin ammentaa uusia motiiveja inspiraation saamiseksi. Olemme visiovaiheessa: tietoisuudelle paljastuu uusia muotoja sekä uusia tapoja kohdata muita ihmisiä sosiaalisissa suhteissa. Lontoon yksi kuuluisimmista museoista on ehdottomasti Madame Tussaud'sin vahanukkemuseo. Marie Tussaud oli 1800-luvulla elänyt sveitsiläinen vahanukketaiteilija, joka perusti Lontooseen vuonna 1835 oman pysyvän näyttelytilan.   Marie Antoinette -vahanukke on esillä Vienissä, Itävallassa.

Tämä on viiden sarjan kolmas symboli. Tietyllä tavalla tässä viitataan ihmisen yleiseen menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Vahahahmot ovat persoonattomia muotoja. Ne ennustavat uutta kollektiivista kehitystä.

Marie Antoinette Jean-Baptiste Gautier Dagoty 1775


Vesimies♒8° Kauniisti vaatetetut vahanuket

Ei riitä, että katsoo omaa osaansa, osa täytyy myös elää. Tämän tilanteen elementit ovat ehkä aivan liian pinnalliset, tai sinulle on annettu pinnallinen osa esitettäväksi. Ulkokuori ehkä on hyvä, mutta mitä on sisällä? Standardien säätämistä - sosiaalisten rituaalien esimerkki. Arvot esillä. 


Avainsana on VAIKUTUS


Kielteisenä - laittaa kasvoilleen valheellinen naamio. Pitäytyä menneen ajan loistossa


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-sosiaalinen-vastaanottavainen.


tiistai 25. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#307

Tämä symboli kuvaa alkumunaa, joka on useiden kansojen vanhoissa luomistaruissa maailman alku ja synnyttäjä.  Tässä näemme uudenlaisen ihmisen ilmaantumisen, joka ei ole syntynyt "esivanhemmista" ja joka siksi on vapaa ihmiskunnan menneisyyden hitaudesta. Hän on evoluution uusi tuote, "mutantti". Hän muodostaa tuoreen heijastuksen luovasta hengestä, joka kumpuaa kosmisesta tai planetaarisesta kokonaisuudesta, ei mistään paikallisesta kulttuurista tai rodullisista perinteistä. 

Tämä viiden sarjan toinen symboli on erilainen kuin edellinen. Sen voidaan sanoa julistavan globaalin ihmisen ilmoituksen uudelle aikakaudelle. Kokonaisuuden voima on keskittynyt häneen täydellisesti vapaana muinaisista paikallisiin olosuhteisiin perustuvista arvostandardeista. (Rudhyar).

Suomalaisen kansanrunouden pohjalta kootussa Kalevalassa Ilmatar liittyy Väinämöisen ja maailman syntymään. Ilmatar tylsistyy oloonsa impenä taivaalla ja laskeutuu meren selälle. Tuuli hedelmöittää hänet. Sotka etsii pesäpaikkaa ja huomaa Ilmattaren polven, jolle se tekee pesän ja munii siihen munansa. Polvea alkaa kuumoittaa ja Ilmatar heilauttaa sitä, jolloin munat putoavat ja särkyvät. Särkyneistä munankuorista syntyy maailma. (Wikipedia).

Ilmatar Robert Wilhem Ekman 1830

Vesimies♒7° Munasta syntyvä lapsi

Löytää uusia tapoja tehdä asioita. Haluat löytää oman tien, uuden polun, uuden ulospääsytien. Muuntuminen. Uuden luovan idean syntyminen. Esiintyminen aivan uudessa valossa. Ihmisen auran värit kertovat sisäisestä olotilasta. Haudotut ideat tulevat päivänvaloon. 


Avainsana on VÄLTTÄMÄTTÖMYYS.  


Kielteisenä - olla erilainen vain muodin vuoksi. 


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-sosiaalinen-herkkä.


sunnuntai 23. tammikuuta 2022

Saabinen symboli#306

Tämä symboli kuvaa yksilön osallistumista pitkään vakiintuneisiin toimintamalleihin, joilla pyritään vapauttamaan kollektiivinen valta. Mysteerinäytelmä tarkoittaa keskiaikaista raamatullisiin aiheisiin pohjautuvaa näytelmää, joka esitetään kirkossa tai sen edessä mutta on riippumaton seremoniasta. Mysteerinäytelmien edeltäjiä olivat miraakkelit, jotka keskittyivät esittämään pyhimysten elämää ja ihmeitä.  Menneisyyden suuret mysteerit loivat inspiroidut näkijät ja adeptit tätä tarkoitusta varten siirtämällä henkisesti tietoiselle ja inhimillisesti merkittävälle ryhmätoiminnan tasolle se, mitä elämän alemmissa valtakunnissa kutsumme vaistoiksi. Biologisia ja kosmisia energioita voidaan siten käyttää varmistamaan, että sosiaaliset prosessit eivät menetä yhteyttä planetaarisen ja universaalin elämän syvempään todellisuuteen. Rituaalit ovat sitovia, ja esiintyjät käyttävät usein naamioita, koska ne eivät toimi ihmispersoonina, vaan keskipisteinä transpersoonallisten voimien vapauttamiselle.

Tämä 62. viiden sarjan ensimmäinen symboli esittelee meille sosiaalisia prosesseja niiden syvimmässä okkulttisessa aspektissa. Henkilöllä nähdään olleen transpersoonallinen vastuu. (Rudhyar).


Mysteerinäytelmä


Vesimies♒6° Näyttelijä mysteerinäytelmässä

Kaikki ei ole ihan sitä, miltä tällä hetkellä näyttää. Sinä et ehkä näe tilanteen todellisia kasvoja. Katso, keitä näytelmässä näyttelee. Oletko itse näytelmässä mukana vai katsomossa? Ehkäpä tulisi suhtautua varovaisesti siihen, mitä saat selville. Rituaalit. Shamanismi. Persoonallisuuden arkkityypit. 


Avainsana on HIENOVARAISUUS


Kielteisenä - esiintyä neuroottisesti


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-sosiaalinen-kokeileva.


Tämä symboli aloittaa uuden, sosiaalisen tason viiden sarjan:


Sarja 62Saabinen symboli#305

Tämä symboli kuvaa menneiden suoritusten perustaa, joka vahvistaa ja ylläpitää mitä tahansa yksilön kriisissä tekemää päätöstä. Ihmiskunnan koko menneisyys on jokaisen yksittäisen ponnistelun takana, erityisesti kriittisten päätösten aikoina. Kalifornian lähetystyötä rakentaneiden pappien pyrkimyksissä oli taustalla koko katolisen kirkon käännytystyön menneisyys, eli yritys viedä "hyvä uutinen" kaikille maan ihmisille. Jokainen yksilö on paljon enemmän riippuvainen esi-isiensä saavutusten vahvuudesta – tai epäonnistumisten ja näkemyksen puutteen painama – kuin he yleensä uskovat. Tämä voi tarkoittaa yksilöllisen voiman piilotettua perustaa tai perinteen hitautta, joka ei pysty ylittämään rajallista alkuperää.  (Rudhyar).

Esi-isien neuvosto


Vesimies♒5° Esi-isien neuvosto

Menneisyyden ihmisten tieto antaa sinulle voimia. Vanhempien ihmisten kokemusperäistä tietoa on valtavasti, kunhan sen vain saisi esille. Sisäinen tieto. Suora tie energian syville lähteille. Karmayhteys menneisyyteen. 


Avainsana on AIEMMUUS


Kielteisenä - konservatiivisuuden ihannointi. Kykenemättömyyttä olla ajan hengessä. 


Astrologinen kaava on yang-ideaalinen-nerokas-erikoistuva-fyysinen-inspiroitunut.


Sarja 61 on nyt esitelty:


Sarja 61

Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset