torstai 30. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#189

Tämä symboli kuvaa tarvetta palata lähteeseen hämmentyneen uuden arvon etsinnässä kaoottisessa yhteiskunnassa. Aina on hetkiä, jolloin haluamme  mielessämme palata uudelleen menneisyyden suuriin saavutuksiin,  oma kulttuuri tarjoaa keinot tähän. Kollektiivisen menneisyyden suurista hetkistä tulee inspiraatiota uusille, mutta terveille aloille.  Numero 3 viittaa täydellisyyteen; esoteeriset perinteet puhuvat kolmesta perustavanlaatuisesta "säteestä": voimasta, rakkaudesta ja viisaudesta/älykkyydestä.    (Rudhyar).

Taidegalleria


Vaaka♎9° Kolme vanhaa mestariteosta taidegalleriassa

Tähän liittyy viisaus. Tilanteesi on olemassa ratkaisu, joka lähtee ikiaikojen vanhasta tasapainoisesta viisaudesta. Tämän saa, kun saa henkisen, fyysisen ja älyllisen puolen itsessään yhtymään. Mielikuvan totuus. Intuitiivista viisautta. Yhdistää ihmisiä ja tapahtumia, joihin liittyy elämän korkeampien arvojen arvostusta. Ihminen pystyy kokemuksensa kautta syleilemään maailmankaikkeuden todellisuutta. 


Avainsana on SOPUSOINTU


Kielteisenä - pidättäytymistä vanhentuneissa arvoissa. Kauneuden ylikorostus. 


Astrologinen kaava on yang -kriittinen-nerokas -erikoistunut-sosiaalinen-vastuuntuntoinen.


keskiviikko 29. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#188

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa tarvetta ymmärtää, että jopa tyhjimpinä hetkinä hengellinen voima on aina valmis ottamaan vastaan ja lämmittämään keskukseen palaavan harhaanjoutuneen tietoisuuden. Ennen kuin sielun tuli ihmisen psyykeessä on kokonaan sammunut - harvinainen ja traaginen tapahtuma - on aina toivoa toipumisesta ja uudelleen aloittamisesta. 

Takkatuli


Vaaka♎8° Kytevä takka hylätyssä talossa

Jopa silloinkin, kun olet todella yksinäinen, kun yhteytesi ”keskipisteeseesi” tuntuu olevan katkennut, on olemassa jatkuva, näkymätön, jatkuvasti virtaava energia, joka on aina valmiina toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin. Toisaalta tämä symboli kertoo siitä, että sinussa kytevä tuli voi vielä roihahtaa intohimon liekkeihin. 


Avainsana on HUOLTAJUUS.  


Kielteisenä - eristäytyminen, erillisyyden ja katkeruuden tunnetta. Turvallisuudentunteen ja tyytyväisyydentunteen puutetta. 


Astrologinen kaava on yang -kriittinen-nerokas -erikoistunut-sosiaalinen-vastaanottavainen.


tiistai 28. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#187

Haukka on petolintu, jolla on symboliikassa samantapainen rooli kuin kotkalla. Muinaisessa Egyptissä se oli kuninkaan symboli. Taivaan jumalan Horuksen uskottiin ilmestyvän haukan hahmossa. Haukan silmää on pidetty laajakatseisuuden ja vahingoittumattomuuden symbolina. Länsimaissa metsästyshaukka on ollut monien pyhimysten tunnus. Nykykielessä haukka ilmaisee kovakouraista poliittista linjaa, joka ei kaihda voimakeinojenkaan käyttöä.

Haukka, nainen ja tiput


Vaaka♎7 Nainen ruokkimassa kananpoikia samalla suojellen niitä haukoilta

Sinun pitää huolehtia huostaasi annetuista asioista, olivat ne sitten ihmisiä, esineitä tai aatteita. Voi olla, ettei kukaan ota toimiasi tosissaan, mutta suojelevuutesi ja ruokkimisesi tullaan palkitsemaan. Ruokkiminen, huolehtiminen, vartioiminen. 


Avainsana on NEUVOKKUUS.  


Kielteisenä - ylihuolehtimista. Kykenemättömyyttä hoitaa jokapäiväisiä ongelmia. 


Astrologinen kaava on yang -kriittinen-nerokas -erikoistunut-sosiaalinen-herkkä.


maanantai 27. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#186

Tämä symboli kuvaa tarvetta visualisoida selkeästi unelmansa tai ihanteensa tehdäkseen niistä todella tehokkaita. Ranskalaisen sananlaskun mukaan "Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty." 


Idea kristallisoituu


Vaaka♎6° Ideat saavat sisäisen näyn mukaisen konkreettisen muodon

Ideat ovat kristallisoituneet ja niitä testataan käytännössä. Nyt on hyvä aika visualisoida ajatuksiasi ja tunteitasi. Näin tehdessä on mahdollista projisoida luovat ideat todelliseen elämään. Ihminen tajuaa, että hänellä on jatkuva yhteys lähtökohtaansa, maailmankaikkeuden mieleen. 


Avainsana on PERSONOINTI.  


Kielteisenä - tyytymättömyyttä siihen, miten todellisena pitämä ihanne ilmenee konkreettisella tasolla. 


Astrologinen kaava on yang -kriittinen-nerokas -erikoistunut-sosiaalinen-kokeileva.


Tämä symboli aloittaa uuden, sosiaalisen tason viiden sarjan:


Sarja38sunnuntai 26. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#185

Rudhyarin mukaan nuorten sielujen on opittava opettajalta, joka pitkän kokemuksensa kautta on kyennyt saavuttamaan vankat ja valaisevat totuudet eli "siemenideat". Vanha sanonta on yhtä pätevä tänään kuin koskaan aiemmin: Kun oppilas on valmis, Mestari ilmestyy. Tämä on viiden sarjan viimeinen symboli ja se merkitsee neljän edellisen vaiheen huipentumaa. Symboli herättää henkiin olennaisen, melko salaperäisen, "lähetysprosessin". 

Kanavointi

Vaaka♎5° Ihminen opettamassa todellista sisäistä tietoutta

Tämä symboli kertoo puhtaan tiedon vaistomaisesta kanavoinnista. Sinulla on tarvittava tieto. Tässä tilanteessa sinulla on näkemystä, tietoa ja kokemusta. Tavanomaiset pätevyystodistukset eivät ole tärkeitä, vain se on tärkeätä, mitä tietoa tuodaan esille. Tiedon jakamista. Kuuntele sisintäsi. 


Avainsana on HENGENHEIMOLAISUUS.  


Kielteisenä - dogmaattisuutta, tunnetta siitä, että oma vastauksesi on ainoa oikea vastaus. 


Astrologinen kaava on yang-kriittinen-nerokas -erikoistunut-fyysinen-inspiroitunut.Sarja 37 on nyt esitelty:


Sarja37


lauantai 25. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#184


Symboli kuvaa tarvetta 
liittyä sukulaissieluihin, kun astutaan ennen kulkemattomille poluille, joita valaisee uusien arvojen ja nousevan intuition vielä epävarma valo. Yhteisen omistautumisen tai ainakin yhteisen toivon liekin ympärillä voidaan kommunikoida ja muodostaa "Graalin maljan" luovan inspiraation vastaanottamiseksi. 

Tämän viiden sarjan kehitysvaiheiden neljännessä symbolissa saamme, kuten tavallista, vihjeen tekniikasta. Jos halutaan rakentaa uutta yhteiskuntaa, ne, jotka kaipaavat sitä tai ehkä ovat jo kuvitelleet sen ääriviivat, pitäisi kommunikoida keskenään. (Rudhyar).

Nuotiolla


Vaaka♎4° Leiritulen ympärillä istuva ryhmä

Olet niiden ihmisten joukossa, jotka tuntevat samoin ja uskovat samoihin asioihin. Teillä on yhteinen päämäärä, joka vie teitä luoviin ja hyviin mahdollisuuksiin. Voi tuntua siltä, että olisit erämaassa, mutta muista se, ettet ole yksin. Materiaaliset esteet on voitettu, käytte yhdessä kohti yhteisiä päämääriä. 


Avainsana on YSTÄVÄLLISYYS


Kielteisenä - mahdollisuuksien tuhlaamista ja riippuvuutta toisista. 


Astrologinen kaava on yang-kriittinen-nerokas -erikoistunut-fyysinen-vastuuntuntoinen.


perjantai 24. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#183

Aina olemassa oleva mahdollisuus aloittaa uudelleen uudelta arvoperustalta. Tätä symbolia tuskin tarvitsee tulkita, paitsi että nämä kolme ensimmäistä symbolia, jotka aloittavat syklisen prosessin toisen puoliskon, on nähtävä peruskolminaisuutena. 

Tämän viiden sarjan kolmas symboli johtaa meidät visioon syklin ensimmäisen puoliskon (0 - 180) täytetystä tarkoituksesta. Äärettömän potentiaalisen merestä syntyi Oinas♈1°, joka kohtaa nyt täysin uuden maailman, todella yksilöllisessä olemassaolomuodossaan. Hän on valmis toimimaan merkittävästi kulttuurin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla, jolla yksilö, tietoisena omasta arkkityyppisestä olemuksestaan ​​ja planeetan toiminnasta, voi pelata todellista rooliaan, dharmaa. Perusmielessä se on aina uusi rooli, sillä mikään sykli ei toista itseään sisällön osalta. Henkilö, joka toimii tässä roolissa, on aina mahdollisesti innovaattori. (Rudhyar).

Uuden päivän koitto

Vaaka♎3° Uuden päivän koitto paljastaa kaiken muuttuneen

Nopeasti tuleva, uusi alku. Sinusta saattaa olla vaikea uskoa sitä, mutta mahdollisesti jo aavistat, että asiat näyttävät uuden päivän valossa jo erilaisilta. Huomaa pimeyden väistyvän ja päästä vähitellen menneisyys käsistäsi. Uusia näköaloja ja uusia mahdollisuuksia. 


Avainsana on INNOVAATIO. 


Kielteisenä - pitäytyä menneessä, vaikka kaikki viittaisikin siihen, että on parasta edetä. Kieltäytyä uskomasta, että asiat muuttuisivat paremmaksi. 


Astrologinen kaava on yang -kriittinen-nerokas -erikoistunut-fyysinen-vastaanottavainen.


torstai 23. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#182

Rudhyarin mukaan tämä symboli kuvaa sisäisten energioiden repolarisaatiota, joka johtaa tietoisuuden luovaan keskittämiseen. Symbolin alkuperäinen muotoilu oli sekä ”okkulttinen” että hämmentävä - "Kuudennen rodun valo muuttui seitsemänneksi." Sitä voidaan tulkita kuvaavan ihmiskunnan kehitystä H. P. Blavatskyn salaisen opin toisessa osassa kuvattujen seitsemän suuren rodun tai kehitysjakson kautta, mutta sarjassa ei ole muita symboleja, joilla olisi tällainen viitekehys. Todennäköisimmin paljastetussa kuvassa oletetaan olevan viittaus numeroiden 6 ja numero 7 numerologiseen ja okkulttiseen merkitykseen, erityisesti geometrisesti ilmaistuna.  Kuusi ympyrää edustavat kuutta peruslähestymistapaa totuuteen ja todellisuuteen, jotka ovat mahdollisia ihmisen kehittyvälle älykkyydelle;siten tunnettuja kuutta hindulaisen filosofian koulua, ja energian tasolla kuusi perusväriä eli "säteet". Mutta tämän kuusikerroksisen järjestelmän keskiössä on piilotettuna tai okkulttinen ”seitsemäs”, hindulaisuuden Atma Vidya, maailman muotoilematon totuus Itse, joka sisältää ja ylittää kuusi lähestymistapaa. Numero 6 (myös Salomon sinetti) edustaa laskevan hengen ja nousevan aineen synteesiä. Se edustaa kaikkien menneiden ponnistelujen tuloksia; kuudennen hedelmän sisällä voi löytyä siemen, seitsemäs. Ulkoinen toiminta on täytetty: Luomisen kuusi päivää 1.Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Kaikki, mikä ilmeni kasveissa, kerätään piilotettuun siemeneen, josta tulee aikanaan uuden olemassaolon syklin perusta. Tämä on ”seitsemäs” ajanjakso, josta tulee luova voima, joka synnyttää uuden syklin. 

Tämä symboli on viiden sarjan toinen symboli. Se viittaa dynaamiseen prosessiin toisin kuin ensimmäistä symbolia#181 edustava kuva, joka kertoo ylläpidetystä ja kuolemattomasta, siis staattisesta, muodon täydellisyydestä. Muodollinen täydellisyys on nyt ylitetty ja kyseessä on luovan keskittämisen prosessi.


6. ja 7. juurirodut


Vaaka♎2° Kuudennen juurirodun valo muuttuu seitsemänneksi

Tämä on uusien aloitusten aikaa - uuden järjestyksen vakiinnuttamista. Anna arvoa taakse jääville arvoille ja pidä niistä parhaat. Tämä aste osoittaa henkilöä, joka pystyy käyttämään kykyjään täysin hyväkseen. Nykyisen yhteisön jotkut asiat jäävät taakse ja uusi, kehittyneempi ja korkeampi taso syntyy. Kuitenkin on tarvetta pitää mielessä reaalistisuus ja käytännöllisyys, muuten voi joutua eksyksiin. Menneisyyden parhaiden osien siirto nykyisyyteen. 


Avainsana on KYNNYS


Kielteisenä - menettää ote järkevään selviämiseen. 


Astrologinen kaava on yang -kriittinen-nerokas -erikoistunut-fyysinen-herkkä.


keskiviikko 22. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#181, Aurinko siirtyy Vaa´an merkkiin

VAAKA

Vaaka on eläinradan seitsemäs merkki ja edustaa myös seitsemättä huonetta (asteet 181˚ – 210˚). Tämän huoneen asioihin kuuluvat ihmissuhteet, kumppanuus, kohtaaminen parisuhde ja rakkauselämä. Vaa`an laatu on johtava (yritteliäs, omaehtoinen, eteenpäin pyrkivä) ja elementti on ilma (ajattelu, päättely, yhdistely, loogisuus). Sen hallitsijaplaneetta: Venus (kauneus, harmonia, rauha, rakkaus, sopusointu, tasapaino, yhteisöllisyys, taiteet). Aurinko on tässä merkissä: 23.9.-22.10.

Vaa`an vahvuuden ovat sovittelevuus, diplomaattisuus, puolueettomuus, objektiivisuus, maltillisuus, harkitsevuus, hillitty käytös ja hienotunteisuus. Merkin lahja muille ihmisille on herättää sovinnonhalua ja yhteisöllisyyttä, opettaa harkintaa ja kompromissien tekemistä, tuoda elämään kauneutta ja estetiikkaa. Vaa´an tulisi kehittää päätöksentekoaan, valintojen tekemistä, uskallusta, riskinottoa; tunteiden ja tarpeidensa ilmaisemista ja kohtuullisuutta.

Täydellinen perhonen

Vaaka♎1° Täydellisen perhosen ruumis ohuen neulan lävistämänä

Muodon kauneus on jäykistynyt. Luonnollisen rappeutumisen kieltämistä. Epäluonnollinen kuolema. Täydellisyyteen pyrkimistä uhrautumalla. Vaikka tämä prosessi olisikin inspiroiva, se saattaa estää kehittymisen ja tilanteen muuttamisen. Täydellisyyden ja kauneuden tekemistä kuolemattomaksi.


Avainsana on NIVELTÄMINEN


Kielteisenä - oman nautinnonhalun tai omien tarpeiden takia estää toisia kasvamasta ja muuttumasta. Antautumista ja paikalleen pysähtymistä. 


Astrologinen kaava on yang-kriittinen-nerokas -erikoistunut-fyysinen-kokeileva.


Dane Rudhyar jakaa eläinradan merkit kahteen puolipyörään, ensimmäiseen puoliskoon kuuluivat merkit Oinaasta Vaakaan 1˚ – 180˚. Tämä kuvaa yksilön individualisaatio- (yksilöitymis)prosessia. Toiseen puoliskoon kuuluvat merkit Vaa´asta Kaloihin 181˚ – 360˚ eläinradan asteluvut. Tämä puolipyörä kuvaa yksilön kollektivisaatio- (sosiaalistumis)prosessia.   Marc Edmund Jones sen sijaan esittelee Saabiset symbolit pareittain Oinas-Vaaka parista alkaen ja päättää ne Neitsyt-Kalat merkkeihin.


Tämä symboli aloittaa myös uuden, toiminnallisen tason viiden sarjan:


Sarja37tiistai 21. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#180

Minkä tahansa hengellisen tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan täydellistä keskittymistä. Tämä on syklin ensimmäisen puoliskon (0 - 180) viimeinen symboli. Syyspäiväntasaus on nyt käsillä -syksy alkaa. Tämän ”yksilöllistymisen” viimeinen viesti on, että kaikissa ratkaisevissa tilanteissa se, mitä on tehtävä, on tehtävä niin määrätietoisesti, etteivät ulkoiset äänet pääse tunkeutumaan mieleen, vielä vähemmän sieluun. Tämä on huipentuma, päätös, joka on seurausta lukemattomista pienistä valinnoista. Silti epäröinnin varjo voi jäädä. (Rudhyar).

Puutarhan hoito - flow


Neitsyt♍30° Ihminen on täysin keskittynyt sen hetkiseen tehtäväänsä ja on aivan kuuro kaikille viettelyksille

Keskittyminen tehtävään kannattaa siksi, että saa tehtävän päätökseen. Ole uskollinen itsellesi. Pysy polulla. Jos on päättäväisesti antautunut tehtävälleen, alkavat olosuhteet muotoutua tätä päätöstä tukeviksi. 


Avainsana on TURVALLISUUS


Kielteisenä - antaa ulkopuolisen asioiden vaikuttaa liiaksi. Keksiä tekosyitä poiketa suunnitelmista. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-yleistävä-henkinen-inspiroitunut.


Nyt sarja 36 on esitelty:


Sarja36

maanantai 20. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#179

Rudhyarin mukaan jokaisen "vallankumouksellisen"liikkeen, kun se on onnistunut voittamaan menneisyyden hitauden ja kaatamaan vanhentuneet rakenteet, on hyödynnettävä olennaisimpia todellisuuksia siitä, mitä ihminen edustaa ja merkitsee yleisessä järjestyksessä; tai muuten se vain ilmentää pinnallisesti muutetulla tavalla juuri niitä asioita, jotka se on tuhonnut. Tämä on ratkaiseva hetki. Okkultismissa "ihmisen malli" on arkkityyppinen voima, johon voidaan ottaa yhteyttä. Sitä on etsittävä poikkeuksetta päättäväisesti. Jokaisen kriisin jälkeen tähän malliin ja tähän voimaan voidaan ottaa yhteyttä - se on aina sama, mutta jokaisen uuden syklin aikana, se voidaan havaita eri valossa. 

Tämä viiden sarjan neljäs symboli esittelee meille tekniikan, jota tarvitaan ”toiselle rannalle pääsemiseksi”. Mutta jokaisen yksilön ja jokaisen ryhmän tai rodullisen yksikön on tultava omalla tavallaan juuritietämykseen, joka tarjoaa ainoan turvallisen perustan uudestisyntymiselle.

Muinaista viisautta

Neitsyt♍29° Ihminen saa salaista tietoa lukemastaan tekstistä

Jos ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, on ehkä hyvä mennä ikiaikaisen viisauden lähteille. Nykyajattelun avulla et nyt pääse päämäärääsi. Sinnikäs etsiminen ja työskentely asiasi eteen sekä valaistunut inspiraatio voi tuoda ratkaisun. Muinaismysteereiden viisaudesta oppimista. 


Avainsana on LÖYTÖ


Kielteisenä - muinaistiedon hylkäämistä. Kuuroutta terveen järjen äänelle. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-yleistävä-henkinen-vastuuntuntoinen.


sunnuntai 19. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#178

Tämä symboli kuvaa persoonallisuuden pelkkää voimaa päätöksiä vaativina aikoina. Olipa kyseessä uskonnollinen, yhteiskunnallis-poliittinen tai kulttuurinen taso, tulee aika, jolloin vanhentuneet järjestys- ja kulttuurimallit on haastettava radikaalisti ja säälimättä. Huimapäisiä persoonia nousee esiin ja he tarttuvat vallasta kiinni ja sanelevat päätöksiä, jotka muuttavat yhteiskunnan rakenteita; tai yksilön elämässä voimakas kataraattisten muutosten halu mobilisoi tahdonvoiman tehdä jopa traumaattisia päätöksiä. Tällaisina aikoina ongelmat on kohdattava - niin häikäilemättömältä kuin vallankäyttö saattaa tuntua, se on hyväksyttävä.

Tässä viiden sarjan kolmannessa symbolissa täytyy tehdä vältämättömiä päätöksiä ja muutoksia, joita ei voi enää lykätä. Olemassaolo on liikettä. Mikään staattinen muodostus, vaikka se olisi kaunis ja inspiroiva, ei voi pysyä pitkään kiistattomana. (Rudhyar).

Rohkea mies Kuvapankkikuva


Neitsyt♍28° Huimapäinen mies

On aika ottaa ohjat käsiin ja tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Ratkaisu löytyy tahdonvoimalla, mutta tilanteen hallinta on tärkeää. Miehisen tahdonvoiman osoitus voi riistäytyä herkästi käsistä. Toisten hallintaa henkisellä tasolla. 


Avainsana on VALTA-ASEMA


Kielteisenä - liian nopeasti tai voimalla päämääriinsä pyrkimistä. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-yleistävä-henkinen-vastaanottavainen.


lauantai 18. syyskuuta 2021

Saabinen symboli#177

Tämä symboli kuvaa kykyä jatkaa kunnioitettua perinnettä säilyttääkseen kulttuuristandardit. Naisilla on perinteiden säilyttäjinä erityinen rooli. Ihmisarvo, tyylikkyys ja muodollisten sääntöjen kunnioittaminen ovat välttämättömiä. Voimme pitää muodollisuutta vanhanaikaisena ja merkityksettömänä, mutta kun sitä lakataan noudattamasta kulttuuri hajoaa. 

Tämä viiden sarjan toinen symboli esittää kontrastin "arkisen"(teekutsut) ja "pyhän" (suitsutusastia) rituaalin välillä. Mutta näiden kahden ei tarvitse olla vastakohtaisia.

Teekutsut Pixapay

Neitsyt27° Aristokraattisia naisia kutsuilla

Näe tilanteen upeus, ehkä pystyt arvostamaan toisia. Ei pidä hätiköidä. Ihmiset ympärilläsi tietävät ja ymmärtävät, saat mielenrauhan. Etuoikeuksia. Hiljainen tiedon ilmapiiri. Yhden sukupolven traditiot antavat voimaa seuraavalle sukupolvelle. 


Avainsana on ITSEVARMUUS.  


Kielteisenä - sosiaalista yläpuolella olemista ja omahyväisyyttä. 


Astrologinen kaava on yin-käytännöllinen-tehokas-yleistävä-henkinen-herkkä.


Uusin postaus

Rapu24°

Päivän Saabinen symboli#114 on Nainen ja kaksi miestä auringon valokeilassa kasvot kohti etelää: Nainen tekee valintaa T Tämä symboli osoitt...

Suositut postaukset